Tontinosan lunastushinnasta ei varainsiirtoveroa

Verohallinnon tiedote, 19.1.2016

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös muuttaa verotuskäytäntöä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan tontinosan lunastushinta ja tontinosan lunastushinnan maksamisesta osakkaalle aiheutuvat kustannukset eivät kuulu varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen (KHO:2016:6).

Korkein hallinto-oikeus otti kantaa siihen luetaanko asunto-osakkeiden kauppaan liittyvän varainsiirtoveron perusteeksi olevaan vastikkeeseen myös ne erät, jotka osakkeiden ostaja voi maksaa joko rakennuksen valmistuessa tai tätä myöhemmin asunto-osakeyhtiölle tontin lunastamista varten. Tontinosan lunastamisella ostaja vapautuu velvollisuudesta suorittaa vastaisuudessa tontinvuokraan liittyvää vastiketta.

Hae varainsiirtoveron palautusta

Jos olet maksanut varainsiirtoveroa tontinosan lunastushinnasta ja lunastushinnan maksamisesta aiheutuneista kustannuksista, voit hakea aiheettomasti maksetun varainsiirtoveron takaisin. Verohallinto maksaa palautettavalle verolle koron.

Asunto-osakeyhtiö on velvollinen maksamaan varainsiirtoveron, kun se lunastaa tontinosan itselleen. Päätöksen perusteella asunto-osakeyhtiön tontinosan lunastuksen perusteella maksamaa varainsiirtoveroa ei palauteta.

Hae palautusta lomakkeella (Varainsiirtoveron palautushakemus 6017)

Liitä mukaan asiakirja, josta selviää veron peruste ja maksetun veron määrä.

Lisätietoa varainsiirtoveron palautuksesta