Tappioiden poikkeuslupia koskevaa ohjeistusta on päivitetty

Verohallinnon tiedote, 29.3.2016

Verohallinto on päivittänyt tappioiden poikkeuslupia koskevaa ohjeistustaan. Uudessa ohjeessa on otettu huomioon lainsäädännöstä johtuvat muutokset sekä poikkeuslupia koskevan oikeuskäytännön vaikutukset.

Poikkeuslupia koskevaa ohjeistusta on täsmennetty oikeuskäytännön perusteella muun muassa poikkeusluvan myöntämisedellytysten sekä poikkeuslupahakemuksen jättämisajankohdan osalta.

Ohjeessa on lisäksi otettu huomioon muutoksenhakua koskeva lainsäädännön muutos. Aiemmin poikkeuslupapäätökseen oli mahdollista hakea muutosta hallintolainkäyttölain mukaisessa järjestyksessä. Nyt muutoksenhausta on säädetty verotusmenettelystä annetun lain 71 e §:ssä.

Lisäksi ohjeistukseen on tehty muita pieniä täsmennyksiä.

Verohallinnon ohje Vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos