Taksitoimialan tehostettu valvonta on käynnissä

Verohallinnon tiedote, 15.11.2016

Taksitoimialan valvontaprojektissa on havaittu puutteita veroasioiden hoitamisessa 60 prosentissa tarkastetuista tapauksista. Harmaata taloutta on paljastunut 30 prosentissa tarkastetuista tapauksista.

Luvanvaraista taksiliiketoimintaa on valvottu tehostetusti loppuvuonna 2015 alkaneessa valvontaprojektissa. Tarkastuksia on valmistunut yli 180 kappaletta lokakuun loppuun mennessä. Veroasioiden hoitamisessa on havaittu puutteita 60 prosentissa tarkastetuista tapauksista. Harmaaseen talouteen liittyviä merkittäviä havaintoja, kuten tulonsalausta, on ilmennyt noin 30 prosentissa tarkastustapauksista.

Puutteita veroasioiden hoitamisessa

Taksitoimialalla kuljetukset kirjautuvat taksamittariin, jonka raportit tulisi liittää osaksi kirjanpitoaineistoa. Verotarkastuksissa tehtyjen havaintojen perusteella mittariraportit puuttuvat useissa tapauksissa kirjanpitoaineistosta joko osin tai kokonaan. Muita tyypillisiä virheitä ovat tulojen salaaminen ja yksityiskulujen lisääminen kirjanpitoon.
 
Suuri osa taksiautoilijoista on rehellisiä yrittäjiä, vaikka tarkastustulosten perusteella näyttääkin siltä, että toimialalla on paljon harmaata taloutta. Verohallinnon tarkastukset on kohdistettu pääosin toimijoihin, joiden osalta on havaittu eri tietoja analysoimalla riski väärin toimimisesta. Kun kyse on tietämättömyydestä veroasioiden hoitamisessa, ohjataan yrittäjiä toimimaan jatkossa oikein. Verotarkastusten yhtenä tavoitteena on luoda rehellisille yrittäjille paremmat edellytykset pärjätä kilpailussa.
 
Taksien verovalvontaprojektissa valvotaan luvanvaraisen taksiliikenteen harjoittajia. Muiden taksialan toimijoiden valvonnan osalta Verohallinto tekee tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.
 
Taksitoimialan verotarkastusprojekti jatkuu ensi kevääseen.

Verohallinnon ohje, Diaari: 1856/38/2006, 41 §:n mukaan ammattimaista kuljetusta henkilöautolla harjoittavan yrittäjän on pidettävä ajopäiväkirjaa. Mikäli verovelvollisella on käytössään kuitinantolaitteella varustettu taksamittari, ajopäiväkirja muodostuu kuitinantolaitteen raporteista. Ajopäiväkirja ja raportit on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien.