Taksi- ja parturi-kampaamoalat tehostettuun valvontaan

Verohallinnon tiedote, 14.3.2016

Verohallinto on aloittanut taksi- ja parturi-kampaamoalaan keskittyvät tarkastukset koko maassa. Toimialakohtaisilla verotarkastuksilla voidaan vähentää tehokkaasti harmaata taloutta. Samalla parannetaan rehellisesti toimivien yritysten toimintaedellytyksiä.

Verohallinto on viime vuosina tehnyt kohdennettuja tarkastuksia muun muassa rakennus- ja ravintola-aloille. Tänä vuonna tehostetun valvonnan kohteena ovat erityisesti taksi- ja parturi-kampaamoalat.  Kokemus on Verohallinnolle osoittanut, että toimialakohtaisilla verotarkastuksilla voidaan tehokkaasti vähentää harmaata taloutta.

Verotarkastuksen resursseja kohdistetaan tehostetusti toimialoihin, joilla on havaittu enemmän harmaata taloutta. Sitä voi esiintyä eri muodoissa, myös vain tietylle toimialalle tyypillisenä ilmiönä. Verotarkastuksilla puututaan alalla mahdollisesti esiintyvään epäterveeseen kilpailuun.

Tarkastuskäyntien yhteydessä verotarkastajat tutustuvat yrityksen liiketoimintaan ja tutkivat kirjanpidon. Lisäksi he ohjaavat yrittäjää veroasioiden hoitamisessa. Tavoitteena on, että yrittäjä osaa toimia jatkossa oikein. Tutkimusten mukaan yritysten kokemukset verotarkastuksista ovat positiivisia ja yhteistyö verotarkastajien kanssa on sujuvaa.