Suomi.fi:n rakentamisilmoituslomakkeita uudistettu

Verohallinnon tiedote, 1.2.2016

Vuodenvaihteessa voimaan astuneiden muutosten myötä myös Suomi.fi-palvelun rakentamisilmoituslomakkeita on uudistettu. Pakollisia ilmoitustietoja on nyt vähemmän ja lomakkeiden ohjaustekstejä on parannettu.

Työntekijätietojen rakentamisilmoitukseen tulleet muutokset:

  • Yhteyshenkilöiden osoitetiedot muuttuivat vapaaehtoisiksi.
  • Työmaan sijainnista annetaan jatkossa työmaan numero, osoite tai vapaamuotoinen sijainti. (Vanhassa lomakkeessa ollut työmaata identifioiva numero -kenttä on poistettu.)
  • Lomakkeen lopussa olevaan taulukkoon on tuotu asiakastunnuksien rinnalle työntekijän nimi, helpottamaan ilmoituksen käsittelyä.
  • Taulukossa näytettävien työntekijöiden lukumäärää on kasvatettu.

Urakkatietojen rakentamisilmoitukseen tulleet muutokset:

  • Yhteyshenkilöiden osoitetiedot muuttuivat vapaaehtoisiksi.
  • Työmaan sijainnista voi ilmoittaa urakkatietoja sopimus- tai työmaakohtaisesti, riippuen siitä kumpaa ilmoitustapaa haluaa käyttää.
  • Lomakkeella on uutena tietona sopimuksen numero -kenttä.
  • Lomakkeen lopussa olevan taulukon rivimääriä on lisätty helpottamaan ilmoituksen käsittelyä.

Lue lisää menettelyn muutoksista.