Suomi on allekirjoittanut verosopimuksen Portugalin kanssa

Verohallinnon tiedote, 11.11.2016

Suomen ja Portugalin valtiovarainministerit ovat allekirjoittaneet uuden verosopimuksen. Verosopimus vastaa pitkälti Espanjan kanssa neuvoteltua sopimusta. Sopimus tulee todennäköisesti voimaan vuonna 2018. Voimaantulo edellyttää molempien maiden parlamenttien hyväksyntää.

Uuden verosopimuksen myötä Suomen verotusoikeus laajenee. Jatkossa Suomi saa verottaa lähes kaikkia Suomesta Portugaliin maksettavia eläkkeitä, kun nykyisen sopimuksen mukaan Suomi on voinut verottaa pääsääntöisesti vain julkisesta palveluksesta saatua eläkettä, joka maksetaan Portugalissa asuvalle henkilölle. 

Uudessa sopimuksessa eläkkeen kaksinkertaisen verotuksen poistaa poikkeuksellisesti lähdevaltio. Tämä tarkoittaa sitä, että jos henkilö asuu Portugalissa ja eläke maksetaan Suomesta, eläkkeestä Suomessa menevästä verosta vähennetään Portugalissa maksettu vero.

Sopimukseen liittyy kolmen vuoden siirtymäaika, jolloin sovelletaan nykyisen sopimuksen eläkeartiklaa. Nykyisen eläkeartiklan soveltamisen ehtona on kuitenkin se, että asuinvaltio verottaa eläkettä. Jos asuinvaltio ei verota eläkettä, uutta sopimusta aletaan soveltaa ilman siirtymäaikaa.

Sopimukseen sisältyy myös muita muutoksia. Jatkossa Suomi voi muun muassa verottaa sekä vuokratuloa että luovutusvoittoa, joita Portugalissa asuva henkilö saa Suomessa sijaitsevasta osakehuoneistosta.

Katso Valtiovarainministeriön tiedote: Suomi ja Portugali allekirjoittivat uuden verosopimuksen