Siirtohinnoittelukysymyksiin saatavissa kanta nopeasti

Verohallinnon tiedote, 15.8.2016

Ennakollinen keskustelu ja hyvä yhteistyö nopeuttavat kansainvälisten konsernien siirtohinnoittelua koskevien verokysymysten ratkaisua. Verohallinto tarjoaa aktiivisesti mahdollisuutta selvittää verottajan kanta joustavasti jo etukäteen. Oikeusasteissa lainvoimaisen päätöksen saaneista valituksista valtaosa on säilynyt kokonaan tai osittain Verohallinnon päätöksen mukaisina.

Verohallinto suosittelee, että yritysasiakkaat ovat siihen yhteydessä etukäteen aina kun ne suunnittelevat siirtohinnoitteluun liittyviä ratkaisuja. Näin yritykset voivat välttää jälkikäteiset yllättävät veroseuraamukset. Yritykset voivat pyytää ennakollista keskustelua tai ennakkoratkaisua. Siirtohinnoittelukysymykset ovat aina luonteeltaan laajakantoisia ja monimutkaisia, minkä johdosta niiden selvittäminen jälkikäteen on usein työlästä ja hidasta. 

– Voimme hyvinkin nopealla aikataululla järjestää tapaamisen ja viedä asiaa eteenpäin asiakkaan kanssa yhdessä keskustellen. Myös silloin, kun aloite syntyy Verohallinnon omasta riskihavainnosta, pyrimme keskustelun avulla selvittämään asiaa yhteistyössä asiakkaan kanssa, sanoo johtava veroasiantuntija Jari Salokoski.

Vuodesta 2012 lähtien Verohallinnossa on valmistunut 56 verotarkastusta koskien siirtohinnoittelua. Tarkastus on kestänyt keskimäärin kaksi vuotta. Kun siirtohinnoittelutarkastuksen valmiiksi saattamiseen menee tavanomaista enemmän aikaa, kyseessä on yleensä tavallista laajempi tapaus. 

Osa tutkituista siirtohinnoittelutapauksista on sisältänyt huomattavan määrän vaikeasti selvitettäviä faktoja, mikä on pidentänyt tarkastusten valmistumisaikaa. Kestoon vaikuttaa myös yrityksen yhteistyöhalukkuus prosessin eri vaiheissa, esimerkiksi pyydettyjen aineistojen toimittaminen. Lisäksi yrityksen mahdollinen valitus Verohallinnon päätöksestä hidastaa prosessia.

Verohallinnon päätökset vahvoilla oikeusasteissa 

Yritysasiakas voi tehdä oikaisuvaatimuksen Verohallinnon tekemästä päätöksestä verotuksen oikaisulautakuntaan. Jos se on tyytymätön saamaansa oikaisulautakunnan päätökseen, yrityksellä on mahdollisuus tehdä valitus hallinto-oikeuteen ja tämän jälkeen korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). 

Vuosina 2010–2016 Verohallinnon siirtohinnoittelupäätöksistä tehtyihin valituksiin on saatu 21 tuomioistuinten ratkaisua. Oikeusasteissa 11 säilyi kokonaan ja seitsemän osittain Verohallinnon päätöksen mukaisina, ja kolme Verohallinnon päätöstä kumoutui. 
 
Verohallinnon siirtohinnoittelupäätökset nojaavat vuosikymmeniä voimassa olleeseen ja kansainvälisesti seurattuun markkinaehtoperiaatteeseen. Sen mukaan konsernin sisäisissä liiketoimissa sovelletaan samoja ehtoja, joita riippumattomat osapuolet olisivat soveltaneet vastaavissa olosuhteissa.

Verohallinnossa käynnistyi vuonna 2012 siirtohinnoitteluhanke, joka vuonna 2015 vakinaistettiin osaksi Verohallinnon jatkuvaa toimintaa. Lisättyjen voimavarojen myötä kansainvälisten konsernien siirtohinnoittelun tutkimiseen on voitu panostaa merkittävästi aiempaa enemmän. 

Lisätietoa