Ravintola-alan verovalvonta tarpeellista

Verohallinnon tiedote, 29.3.2016

Ravintola-alan verotarkastusprojektin seurauksena 62 yritykseltä on peruutettu anniskelulupa joko pysyvästi tai määräajaksi. Eri viranomaisten tekemä yhteistyö valvonnassa on osoittautunut tehokkaaksi ja tarpeelliseksi. Alan tehostetut verotarkastukset jatkuvat tämän kevään.

Ravintola-alaa on tarkastettu tehostetusti vuonna 2015 alkaneessa Verohallinnon projektissa.  Tähän mennessä veron välttämistä tai puutteita kirjanpidossa on havaittu noin 66 prosentissa tarkastetuista yrityksistä. Näistä noin kolmasosaa epäillään törkeästä kirjanpitorikoksesta tai veropetoksesta. 

Verohallinto tekee yhteistyötä muiden viranomaisten, muun muassa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran kanssa, joka ohjaa alkoholilain toimeenpanoa aluehallintovirastoissa. Viranomaisyhteistyö parantaa rehellisten yrittäjien mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa. 

Ohimyynti vie anniskeluluvan

Verotarkastusten perusteella aluehallintovirastot ovat arvioineet ravintoloiden luotettavuutta ja taloudellisia edellytyksiä alkoholijuomien anniskeluun. Mikäli lakisääteiset lupaedellytykset eivät ole täyttyneet, aluehallintovirasto on peruuttanut anniskeluluvan. Viranomaisten yhteistyön tuloksena ravintolaprojektin aikana lupia on peruutettu 62 yritykseltä joko pysyvästi tai määräajaksi.

Viranomaisyhteistyö on osoittautunut tarpeelliseksi ravintola-alan harmaan talouden torjunnassa. Yhteistyön avulla voidaan tehokkaasti kohdistaa verotarkastus ja muut valvontatoimet yrityksiin, jotka välttelevät veroja.

Ravintolaprojekti jatkuu tämän kevään ajan. Alaa tullaan valvomaan viranomaisyhteistyönä myös projektin jälkeen.