Perintö- ja lahjaveroon muutoksia vuoden 2017 alusta

Verohallinnon tiedote, 14.12.2016

Perintö- ja lahjaverotukseen tulee muutoksia vuoden 2017 alusta. Verotusta kevennetään veroasteikkojen kaikissa portaissa. Perittävän kuoleman johdosta lähiomaiselle tai kuolinpesälle maksettavan vakuutuskorvauksen ja siihen verrattavan taloudellisen tuen osittainen verovapaus poistuu ja lahjaverotuksessa pienin verotettava määrä nousee 4 000 eurosta 5 000 euroon.

Perintö- ja lahjaveroasteikot muuttuvat

Perintö- ja lahjaverotusta kevennetään veroasteikkojen kaikissa portaissa. Lahjaverotuksessa ylin veroprosentti laskee ensimmäisessä veroluokassa 20 %:sta 17 %:iin ja perintöverotuksessa 19 %:iin. Lahjaverotuksen ja perintöverotuksen toisessa veroluokassa ylin veroprosentti laskee 36 %:sta 33 %:iin.

Henkivakuutuskorvauksen osittainen verovapaus poistuu myös perintöverotuksesta

Taloudellisen tuen osittainen verovapaus poistuu perittävän kuoleman johdosta lähiomaiselle tai kuolinpesälle maksettavasta vakuutuskorvauksesta. Menettelyyn tulee vuoden siirtymäaika eli vanhoja säännöksiä sovelletaan yhden vuoden ajan uuden lain tultua voimaan.

Lahjaverotuksen pienin verotettava määrä 5 000 euroa

Lahjaverotuksessa pienin verotettava määrä nousee nykyisestä 4 000 eurosta 5 000 euroon.

Perintöverotuksessa puoliso- ja alaikäisyysvähennystä korotetaan

Perintöverotuksessa puolisovähennystä korotetaan 60 000 eurosta 90 000 euroon ja alaikäisyysvähennystä 40 000 eurosta 60 000 euroon.

Perintöveroa ei peritä ulosottotoimin

Perintö- ja lahjaverolakiin lisättäisiin lisäksi säännös siitä, että perintöveroa ei peritä ulosottoteitse, sen perusteella ei haeta verovelvollista konkurssiin eikä tietoa siitä merkitä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa laissa säädettyyn verovelkarekisteriin ennen kuin kaksi vuotta on kulunut veron ensimmäisestä eräpäivästä. Ajalta perittäisiin normaali viivästyskorko.

 

Lue lisää: Valiokunnan mietintö VaVM 33/2016 (vm.fi)