Palvelunumeroiden näkymä Vero.fi:ssä muuttuu 1.12.2016

Verohallinnon tiedote, 30.11.2016

Verohallinnon palvelunumerouudistuksella pyritään ohjaamaan asiakasta paremmin oikean osaamisen luokse ja parantamaan asiakkaan kokemusta palvelutilanteesta. Vero.fi palvelunumeronäkymä muuttuu siten, että asiakas valitsee ensiksi oman asiakasryhmänsä kolmesta vaihtoehdosta:

  • henkilöasiakas
  • liikkeen- ja ammatinharjoittaja, maa- ja metsätaloudenharjoittaja sekä avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö (tmi, ay, ky)
  • osakeyhtiö, osuuskunta sekä yhdistys ja säätiö

Tämän jälkeen asiakas näkee vain ne palvelunumerot, jotka ovat tälle asiakasryhmälle suunnattuja. Asiakkaan valinnan helpottamiseksi palvelunumeroita on vähennetty, palvelunumeroiden nimiä on muokattu kuvaavammaksi ja palvelusarjan kuvaus on tuotu heti näkyville.

Vuodenvaihteessa palvelunumeronäkymä uudistuu vielä siten, että Verotilin korvaa OmaVeron puhelinpalvelusarja ja auto- ja valmisteverotuksen numerot lisätään palveluvalikkoon.