Oma-aloitteisten verojen perinnän aikatauluissa muutoksia alkuvuonna

Verohallinnon tiedote, 16.12.2016

Verohallinnon vuodenvaihteessa toteutuva tietojärjestelmämuutos aiheuttaa muutoksia myös verojen merkitsemisessä verovelkarekisteriin, ulosottoon lähettämisessä sekä protestoinnissa.

Maksamattomien verojen merkitseminen yhteenvedolle

12.1.2017 erääntyvät ja vuonna 2016 erääntyneet maksamattomat oma-aloitteiset verot merkitään tammikuun yhteenvedolle. Jos asiakas on saanut maksuhuomautuksen joulukuun verotiliotteella, hän saa pääsääntöisesti vastaavan maksukehotuksen myös tammikuun yhteenvedolla OmaVerossa.

Erääntyneet verot on maksettava yhteenvedolla annettuun eräpäivään 22.2. mennessä.

Verojen merkitseminen verovelkarekisteriin, protestointi sekä ulosottoon lähettäminen alkuvuonna

Verovelkarekisteriin merkitseminen:

  • Oma-aloitteisista veroista merkitään verovelkarekisteriin tammikuussa vuonna 2016 verotililtä siirretyt verot
  •  Helmikuussa oma-aloitteista veroista merkitään verovelkarekisteriin tammikuun yhteenvedolle merkityt, maksamatta olevat verot.

Protestointi:

  • Veroja ei lähetetä protestoitavaksi tammikuussa
  • Tammikuun yhteenvedolle merkityt, maksamatta olevat arvonlisäverot, ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksut lähetetään protestoitavaksi 28.2.

Ulosottoon lähettäminen:

  • Oma-aloitteisista veroista lähetetään tammikuussa ulosottoon verotililtä vuonna 2016 siirretyt verot
  • Tammikuun yhteenvedolle merkityt, maksamatta olevat verot lähetetään ulosottoon 28.2.