Koululuokat voivat kerätä varoja verovapaasti

Verohallinnon tiedote, 17.10.2016

Peruskoulun oppilaat ja heidän vanhempansa voivat kerätä verovapaasti varoja luokkaretkeä tai leirikoulua varten, jos toiminta on pienimuotoista ja kerätyt rahat käytetään koko oppilasryhmän hyväksi. Tuotosta ei myöskään tarvitse maksaa arvonlisäveroa, jos summa jää alle 10 000 euron.

Useimmat koululuokat keräävät varoja luokkatoimikunnan muodossa. Luokkatoimikunta myy tuotteita, esimerkiksi wc-paperia tai keksejä, ja myyntihinnasta tilitetään osa myyjille. Tuotto käytetään yhdessä toteutettavaan luokkaretkeen tai leirikouluun.

Jos varainhankinta toteutetaan näin, kerätyistä varoista ei tarvitse maksaa veroa. Sen sijaan, jos tietyn oppilaan tai hänen huoltajansa hankkimat varat käytetään kyseisen oppilaan maksuosuuden rahoittamiseksi, tuotto on veronalaista tuloa ja se täytyy ilmoittaa veroilmoituksella.  Myös opetukseen liittymättömästä varainhankinnasta saatu tulo on veronalaista.