Korkein hallinto-oikeus vahvisti Verohallinnon linjan kahdessa merkittävässä kansainväliseen veronkiertoon liittyvässä tapauksessa

Verohallinnon tiedote, 19.5.2016

Korkein hallinto-oikeus (KHO) vahvisti Verohallinnon linjan kahdessa merkittävässä kansainväliseen veronkiertoon liittyvässä tapauksessa:

Ratkaisussa KHO:2016:71 oli tehty omistusjärjestely, jonka tarkoitus oli saada yrityskaupasta aiheutuneet korkokulut vähennettäväksi kohdeyhtiön tuloksesta. Kun osakkeita ei voitu pitää sivuliikkeen pysyvässä käytössä olevina varoina, ei niihin kohdistuneita velkojen korkojakaan voitu pitää sille vähennyskelpoisina.

Ratkaisussa KHO:2016:72 oli tehty vastaavan tyyppinen omistusjärjestely. Järjestelyn tarkoituksena oli ollut välttää veroja Suomessa ja siinä käytettiin hyväksi suomalaista sivuliikettä, konserniavustusta ja korkovähennystä. KHO totesi, että monivaiheinen järjestely ei vastannut asian luonnetta ja tarkoitusta. Kun järjestelylle ei ollut muita syitä kuin veron välttäminen, korot eivät olleet vähennyskelpoisia.

KHOn tekemät ennakkopäätökset ovat merkittäviä, koska samantyyppisiä tapauksia on Verohallinnossa ja eri oikeusasteissa käsittelyssä useampia. Verohallinto tiedottaa 27.5. mennessä päätösten vaikutuksesta Verohallinnon ohjeisiin ja tulkintoihin.