Korkeimman hallinto-oikeuden päätös investointipankkipalvelujen arvonlisäverotuksesta

Verohallinnon tiedote, 19.10.2016

Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen KHO:2016:137, joka koskee osakkeiden ostoon ja myyntiin liittyvien investointipankkipalvelujen arvonlisäverotusta. Päätöksen mukaan investointipankkipalvelut ovat arvonlisäverottomia rahoituspalveluja. Päätös muutti verotuskäytäntöä.

Jos investointipankkipalvelujen myyjä on suorittanut osakkeiden ostoon ja myyntiin liittyvistä investointipankkipalveluista aiheettomasti arvonlisäveroa, myyjä voi oikaista aiheettomasti suorittamansa arvonlisäveron kausiveroilmoituksen lisäilmoituksella. Oikaisu tehdään sille kohdekaudelle, jolla suoritettavaa arvonlisäveroa on aikaisemmin aiheettomasti ilmoitettu.

Seuraavien edellytysten tulee täyttyä, jotta aiheettomasti suoritettu arvonlisävero voidaan oikaista:

  • Palvelukokonaisuuden tulee vastata päätöksessä KHO:2016:137 tarkoitettua palvelua. Epäselvässä tilanteessa palvelun arvonlisäverokäsittelystä voi pyytää Verohallinnolta kirjallista ohjausta tai ennakkoratkaisua.

  • Arvonlisäverottomien investointipankkipalvelujen myyntiin liittyvien hankintojen arvonlisäverot eivät ole vähennyskelpoisia. Myynnistä aiheettomasti suoritetun arvonlisäveron oikaiseminen edellyttää, että myös tähän myyntiin kohdistuvat aiheettomasti vähennetyt hankintojen arvonlisäverot oikaistaan. Vähennettävien hankintojen arvonlisäveron oikaisu voidaan kohdistaa samalle kohdekaudelle, jolla myynnistä suoritettua arvonlisäveroa oikaistaan.

  • Kun myyntiin on sovellettu laskunantovelvollisuutta, ostajalle annettu virheellinen arvonlisäveron sisältämä lasku tulee oikaista antamalla ostajalle uusi arvonlisäveroton lasku. Tässä laskussa tulee olla viittaus alkuperäiseen laskuun.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2016:137