KHO:sta kolme veronkorotusta koskevaa päätöstä

Verohallinnon tiedote, 17.2.2016

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 10.2.2016 kolme veronkorotusta koskevaa päätöstä. Päätöksissä on kyse siitä, onko yhtiö antanut olennaisesti väärän veroilmoituksen tietensä tai törkeästä huolimattomuudesta johtuen, ja näin ollen, onko Verohallinnon tullut määrätä veronkorotus verotusmenettelystä annetun lain (VML) 32 §:n 3 momentin perusteella.

Päätöksissä todettiin, että yhtiöt olivat antaneet veroilmoituksensa olennaisesti virheellisinä, ja tätä pidettiin törkeänä huolimattomuutena.

  • Ratkaisussa KHO:2016:15 yhtiö ei ollut ilmoittanut 1 000 000 euron suuruista konserniavustusta pääverolomakkeellaan, vaan ainoastaan konserniavustuksen ilmoittamiseen tarkoitetulla lomakkeella 65.

  • Ratkaisussa KHO 10.2.2016 yhtiö ei ollut ilmoittanut tuloverolaskelmallaan vähennyskelvottomana 365 297,37 euron suuruisia välittömiä veroja.

KHO totesi, että VML 32 §:n 3 momentin perusteella yllä mainituissa tapauksissa kuului määrätä veronkorotus lisätylle tulolle. Ratkaisussa KHO:2016:16 sen sijaan katsottiin, että veronkorotusta ei voitu määrätä VML 32 § 3 momentin perusteella.

  • Yhtiön veroilmoituksella oli jäänyt ilmoittamatta konsernin sisäisten lainojen korkomenoja (noin 3,4 miljoonaa euroa) ja korkotuloja (2,7 miljoonaa euroa). Koska ilmoittamatta jääneet korkomenot olivat suuremmat kuin ilmoittamatta jääneet korkotulot, yhtiö oli antanut veroilmoituksen omaksi vahingokseen. KHO katsoi virheiden liittyvän toisiinsa, eikä niitä voitu arvioida erillisesti. Koska VML 32 § 3 momentin mukaan veronkorotus määrätään tulon lisäykselle, kyseistä momenttia ei voitu soveltaa.

Pääverolomake yritysverotuksen toimittamisen keskiössä

Korkeimman hallinto-oikeuden veronkorotusta koskevista uusista päätöksistä ilmenee, että pääverolomakkeella on olennainen merkitys yritysverotuksen toimittamisen perusteena.

Veronkorotus voidaan määrätä VML 32 §:n 3 momentin perustella, jos yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden olennaista veronalaista tuloa tai vähennyskelvotonta menoa ei ole ilmoitettu pääverolomakkeella. Merkitystä ei ole sillä, että erä on ilmoitettu veroilmoituksen liitteenä annetulla liitelomakkeella.

Verovelvollisella yhtiöllä on vastuu veroilmoituksen oikeellisuudesta. Verovelvollisen huolellisuusvelvoite on korostunut Verohallinnon siirryttyä verotuksen toimittamisessa massamenettelyyn.

Se tarkoittaa, että veroilmoituksia käsitellään automaattista tietojenkäsittelyä hyödyntäen ja että veropäätöksiä syntyy myös automaattisesti ilman verovirkailijan tapauskohtaista käsittelyä.

Lisätietoa
Jari Salokoski, johtaja
puh. 02951 23041