Katso-tunnisteen perustaminen yhtymille ja kuolinpesille

Verohallinnon tiedote, 14.3.2016

Verohallintoon tulee tällä hetkellä runsaasti erityisesti yhtymien hakemuksia Katso-pääkäyttäjyyden perustamiseksi. Katso-pääkäyttäjyys voidaan myöntää yhtymän tai kuolinpesän osakkaalle, jos muut osakkaat valtuuttavat hänet toimimaan pääkäyttäjänä. Valitettavan usein tunnistehakemusten käsittelyyn liittyvät tiedot toimitetaan hallintoon puutteellisina ja hakemusten käsittely voi viivästyä.

Yhtymän nimenkirjoitusoikeus ei ole selvitettävissä viranomaislähteistä. Tästä syystä yhtymäasiakkaan on Katso-tunnisteen perustamisen yhteydessä huomioitava aina kaksi tekijää:

  • pääkäyttäjyyden perustaminen sähköisesti Katso-palvelussa
  • valtakirja yhtymän edustusoikeuden selvittämiseksi (doc / pdf)

Katso-pääkäyttäjyyden perustamiseen liittyvässä viranomaistarkastuksessa käytetään yhtymän toimittamaa valtakirjaa, jolla yksi yhtymän osakkaista nimetään toimimaan Katso-pääkäyttäjänä. 

Kuolinpesän nimenkirjoitusoikeus tai pesän osakkaat eivät myöskään ole selvitettävissä viranomaislähteistä. Tästä syystä on kuolinpesän Katso-tunnisteen perustamisen yhteydessä huomioitava aina kolme tekijää:

  • pääkäyttäjyyden perustaminen sähköisesti Katso-palvelussa
  • valtakirja kuolinpesän edustusoikeuden selvittämiseksi (doc / pdf)
  • kopio perukirjasta kuolinpesän osakkaiden selvittämiseksi

Katso-pääkäyttäjyyden perustamiseen liittyvässä viranomaistarkastuksessa käytetään kuolinpesän toimittamaa valtakirjaa, jolla yksi kuolinpesän osakkaista nimetään toimimaan Katso-pääkäyttäjänä.

Yhtymän tai kuolinpesän Katso-pääkäyttäjyyden perustamista ei voida käsitellä loppuun ennen kuin kaikki tarvittavat tiedot ovat viranomaisen käytössä. Valtakirjamenettelyyn liittyvät tarkentavat ohjeet sekä valtakirjapohja löytyvät vero.fi-sivustolta > Katso-ohjeet yhtymille ja kuolinpesille.


Terveisin
Katso- ja Tyvi-tukipalvelu
p. 029 497 040