Kannanotto ”OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden päivitykset tulkintalähteinä” julkaistu

Verohallinnon tiedote, 22.2.2016

Olemme julkaisseet kannanoton sitä, miten täsmennykset OECD siirtohinnoitteluohjeeseen ”Transfer pricing guidelines for tax administrations and multinational enterprises” vaikuttavat siihen, miten Verohallinnossa tulkitaan verotusmenettelystä annetun lain (VML) pykälää 31.

VML:n pykälä 31 sisältää markkinaehtoperiaatteen, jota sovelletaan etuyhteydessä toisiinsa olevien yritysten verotuksessa. Näiden yritysten välisissä liiketoimissa tulee soveltaa sellaisia ehtoja, joita toisistaan riippumattomat yritykset olisivat vastaavissa olosuhteissa soveltaneet.

Mikäli yritys ei ole noudattanut markkinaehtoperiaatetta, voidaan yrityksen käyttämää hinnoittelua oikaista siirtohinnoitteluoikaisuna vastaamaan markkinaehtoperiaatteen mukaista hinnoittelua.

Täsmennykset OECD:n siirtohinnoitteluohjeeseen tulee ottaa heti huomioon, kun tulkitaan markkinaehtoperiaatteen sisältöä. Täsmennyksiä ei oteta taannehtivasti huomioon, jos ne olisivat ristiriidassa aikaisemman oikeus- tai verotuskäytännön kanssa.

Lue kannanotto