Ennakkotietoa vuodelta 2016 annettavien vuosi-ilmoitusten muutoksista

Verohallinnon tiedote, 3.2.2016

Vuosi-ilmoitusten korjaamiseen muutoksia

Kalenterivuonna 1.1.- 31.12.2016 maksetuista palkoista ja muista suorituksista annettavien vuosi-ilmoitusten korjaaminen muuttuu. Virheelliset tiedot korjataan antamalla uusi, korvaava ilmoitus. Jos esimerkiksi palkansaajan vuosi-ilmoitustiedoissa on virhe, on saajaa koskevat vuosi-ilmoitustiedot annettava korjattuna uudestaan. Erillistä poistolomaketta virheellisistä tiedoista ei tarvitse antaa. Korvaavalle ilmoitukselle on merkittävä saajan kaikki alkuperäiset, oikein olleet tiedot sekä korjatut tiedot.

Muutos koskee vain osaa vuosi-ilmoituksista, muiden vuosi-ilmoitusten korjaaminen säilyy ennallaan.  

Vuosi-ilmoitukset, joiden korjaaminen muuttuu

 • Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus
 • Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista
 • Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista
 • Vuosi-ilmoitus osingoista
 • Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä
 • Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä
 • Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveronalaisista koroista
 • Puun ostajan vuosi-ilmoitus

Vuotta 2016 koskevia vuosi-ilmoituksia voi antaa sähköisesti maaliskuusta alkaen, jolloin myös lomakkeet ja tarkemmat ohjeet julkaistaan. Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset on annettava tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Uuden korjaamistavan vuoksi tulonsaajasta on annettava kalenterivuosittain vain yksi vuosi-ilmoitus, jolla ilmoitetaan yhdellä kertaa koko maksuvuoden tiedot. Esimerkiksi jos tilitoimisto vaihtuu kesken vuotta, pitää uuden tilitoimiston antaa tiedot koko vuoden tuloista.

Kalenterivuodelta 2015 tai aiemmin maksettujen suoritusten korjaaminen säilyy ennallaan eli kaikki maksuvuotta 2015 koskevat tiedot korjataan nykyisellä poisto-korjauslisäys menettelyllä.                                            

Vuosi-ilmoitus on annettava sähköisesti, jos tulonsaajia on viisi tai enemmän

Maksuvuodesta 2016 alkaen työnantajan tai muun suorituksen maksajan on annettava tiedot sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa. Muutos koskee seuraavia vuosi-ilmoituksia:

 • Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus
 • Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista
 • Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista
 • Vuosi-ilmoitus osingoista
 • Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä
 • Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä
 • Puun ostajan vuosi-ilmoitus

Sähköisiin ilmoitusvaihtoehtoihin voi tutustua sivulla Vuosi-ilmoitus sähköisesti. Jos palkanlaskennassa on käytetty pientyönantajien Palkka.fi-palvelua, vuosi-ilmoitukset voi myös lähettää palvelusta.