Avoimella keskustelulla parannetaan oikeusvarmuutta ja verotuksen ennustettavuutta

Verohallinnon tiedote, 27.5.2016

Pörssi- ja suuryhtiöiden verovalvontaa hoitavassa Konserniverokeskuksessa asiakkaiden oikeusvarmuutta ja verotuksen ennustettavuutta edistetään ennakollisilla keskusteluilla. Ennakollisten keskustelujen tavoitteena on ohjata asiakkaita verotukseen liittyvissä kysymyksissä ennen kuin varsinaiset järjestelyt ovat tapahtuneet. Tavoitteena on lisäksi vähentää hallinnollista taakkaa sekä parantaa Verohallinnon toiminnan läpinäkyvyyttä.

Käytännössä ennakollinen keskustelu tarkoittaa asiakkaalle tarjottavaa mahdollisuutta tulla keskustelemaan verotukseen liittyvistä kysymyksistä. Myös Konserniverokeskus voi tehdä aloitteen ennakollisen keskustelun pitämisestä. Ennakollisen keskustelun yhteydessä selvitetään mitä ohjausta asiakas tarvitsee toimiakseen oikein. Asiakas kuitenkin itse valitsee toimintatavan.

Ennakollisista keskusteluista on tähän mennessä kertynyt hyvin positiivisia kokemuksia niin Konserniverokeskukselle kuin asiakkaillekin. Pitkällä tähtäimellä ennakollisten keskustelujen odotetaan vaikuttavan oikaisu- ja oikeuskäsittelyihin siten, että eri käsittelyasteisiin päätyvät vain haasteelliset ja tulkinnalliset verotukseen liittyvät oikeuskysymykset ja sellaiset veroasiat, joiden tulkinnasta osapuolilla on eriävä näkemys. Verotusasiat, jotka ovat selkeitä tai joista on olemassa vakiintunut oikeuskäytäntö, voidaan hoitaa parhaiten ennakollisella keskustelulla.

Kun tunnistetaan tarve ennakolliselle keskustelulle, voi asiakas kääntyä vastuuverottajansa tai kenen tahansa Konserniverokeskuksen veroasiantuntijan puoleen. Lisätietoja ennakollisen keskustelun toimintatavasta antaa linjajohtaja Harri Siltanen (029 512 6381, etunimi.sukunimi@vero.fi).