Apteekkivero ilmoitetaan oma-aloitteisesti ja maksetaan OmaVerossa

Verohallinnon tiedote, 30.12.2016

Apteekkimaksu korvataan vuodenvaihteessa oma-aloitteisesti maksettavalla ja ilmoitettavalla apteekkiverolla.  

Muutoksen myötä Verohallinto ottaa vuodelta 2017 maksettavan apteekkiveroon liittyvät tehtävät hoitaakseen. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja aluehallintovirastot hoitavat vielä vuodelta 2016 määrättävään apteekkimaksuun liittyvät tehtävät.

Apteekkivero ilmoitetaan ja maksetaan OmaVerossa

Menettely muuttuu uudistuksen myötä niin, että apteekkari laskee ja ilmoittaa maksettavan apteekkiveron määrän sekä maksaa veron oma-aloitteisesti Verohallinnolle ilman erillistä päätöstä.

Kalenterivuoden apteekkiveron määrä ilmoitetaan seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Vero ilmoitetaan Verohallinnon uudessa OmaVero-palvelussa tai lähettämällä taloushallinto-ohjelman muodostama tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun kautta. 

OmaVero korvaa vuodenvaihteessa Verotili-palvelun. Uudessa palvelussa on samat toiminnallisuudet kuin Verotilissä, mutta uudistuneessa muodossa. Palveluun tunnistaudutaan samalla tavalla kuin aikaisemmin Verotili-palveluun. 

Apteekkivero maksetaan helmikuussa

Apteekkivero erääntyy maksettavaksi aikaisemmin kuin apteekkimaksu nykyisin. Kalenterivuodelta maksettava apteekkivero maksetaan seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä, kun apteekkimaksu nykyisin erääntyy maksettavaksi vasta seuraavana syksynä. Vuodelta 2017 maksettavan apteekkiveron voi poikkeuksellisesti maksaa 12.6.2018 mennessä.

Katso myös: Verotuksen muutoksia 2017