Verotus 1865–2015 -artikkelikokoelma

Verohallinnon tiedote, 17.12.2015

Teoksessa avataan Suomen verotuksen historiaa ja pohditaan samalla myös Verohallinnon tulevien vuosien näkymiä.

Nykyinen verojärjestelmämme juontaa juurensa 150 vuoden taakse, jolloin henkilöön perustuva tuloverotus aloitettiin Suomessa. Verohallinto on teettänyt juhlavuoden kunniaksi artikkelikokoelman, joka tarjoaa lukijalle mielenkiintoisen matkan läpi verotuksen historian 1800-luvulta aina nykypäivään asti. Artikkeleiden myötä lukija pääsee seuraamaan verotuksen muutosten ohella myös yhteiskunnallisen ja poliittisen ilmapiirin vaihtelua eri vuosikymmeninä.

Artikkeleiden kirjoittajina on useita eri alan asiantuntijoita. Professori Esko Linnakankaan artikkelissa kuvataan henkilöverotuksen nousua merkittäväksi osaksi suomalaista verojärjestelmää. Professori Juha Lindgren käy artikkelissaan läpi maaveron ja yritysverotuksen kehitystä. Tietokirjailija Jouko Marttila taas kuvaa ja taustoittaa yksityiskohtaisesti 1980- ja 1990-lukujen poliittista tilannetta merkittävän veroreformin näkökulmasta. Verohallinnon asiantuntija Ville-Valtteri Handolinin artikkelissa käydään läpi veroilmoituksen kehittymistä paperisesta sähköiseen muotoon. Artikkelikokoelman päättää Verohallinnon ylijohtaja Sanna Alamäen kirjoitus, jossa hän arvioi suomalaisen verotuksen tulevaisuutta.

Artikkelikokoelma on luettavissa oheisen linkin kautta: Verotus 1865–2015 - näkökulmia suomalaiseen verotukseen

Toivotamme antoisia lukuhetkiä julkaisun parissa!