Verohallinnolta neuvoja henkilöstövähennyksiin liittyvissä muutostilanteissa

Verohallinnon tiedote, 16.9.2015

Verohallinnon asiantuntijan voi kutsua mukaan esimerkiksi henkilöstölle järjestettävään infotilaisuuteen, jos työntekijöille maksetaan irtisanomisen yhteydessä kertakorvauksena pidemmän ajan palkka tai yrityksen käytössä on optio-ohjelma.

Tukipakettina saatu korvaus on veronalaista palkkatuloa. Tukipaketin saaja voi kuitenkin hakea tulontasausta, jonka tarkoituksena on lieventää valtionveron progressiivisuuden vaikutusta vuonna, jolloin tukipaketti on maksettu.

Jos meneillään olevilla yt-neuvotteluilla tähdätään yli 300 henkilön vähentämiseen, yritys voi pyytää Verohallinnon asiantuntijan paikalle kertomaan verotuksesta. Yhteydenotot verkkolomakkeella:

Tulontasaus voidaan huomioida verokortilla. Tulontasausta varten tarvittavat verokortit lasketaan verotoimistossa. Vaihtoehtoisesti tulontasausvaatimuksen voi tehdä Veroilmoitus verkossa -palvelussa tai esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella. Lisätietoja palvelunumerosta:

  • 020 697 000 (verokortit)

Lisätietoja: Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa