Uutta tietoa harmaasta taloudesta: Viranomaisten tiedonsaantioikeudet yrityksen lähipiirin kytkennöistä ja velvoitteiden hoidosta

Verohallinnon tiedote, 27.10.2015

Viranomaiset arvioivat yritysten luotettavuutta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä esimerkiksi myöntäessään erilaisia yritystukia, valtionavustuksia tai tehdessään julkisia hankintoja. Lainsäädännöstä ei kuitenkaan yleensä löydy suoraa tukea sille, että viranomaisten harkinta voisi perustua tietoon yritysten ja niiden lähipiirin julkisoikeudellisten velvoitteiden hoidosta.
 

Kaikki Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön asiantuntijakirjoitukset löytyvät sivulta Asiantuntijakirjoituksia harmaasta taloudesta.