Uudistuneet verotilastot julki: Henkilöasiakkaille 122,7 miljardia ansiotuloja vuonna 2014

Verohallinnon tiedote, 2.12.2015

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen yhteistyönä tuottama henkilöasiakkaiden tuloverotilasto on valmistunut. Tarjolla on ensimmäistä kertaa kaikki henkilöasiakkaiden tuloverotiedot, joita voi hakea itse tilastosovelluksen avulla.

Henkilöasiakkaiden tulot kasvoivat 3 miljardia euroa

Henkilöasiakkaille kertyi vuonna 2014 veronalaisia tuloja yhteensä 131,8 miljardia euroa, joista ansiotuloa oli 122,7 miljardia ja pääomatuloa 9,1 miljardia euroa. Henkilöasiakkaiden tulot kasvoivat edellisvuodesta 3 miljardia euroa.

Verovuodelta 2014 määrättiin henkilöasiakkaille tuloveroa yhteensä 29,9 miljardia euroa, mikä oli runsas miljardi euroa enemmän kuin edellisvuonna. Tästä 26,9 miljardia oli ansiotuloista määrättyä veroa, 2,5 miljardia pääomatuloveroa ja 500 miljoonaa Yle-veroa. Ansiotuloveroa maksoi 3,9 miljoonaa ja pääomatuloveroa 1,1 miljoonaa henkilöä.

Henkilöasiakkaiden tuloverotilaston tuotanto on uudistunut

Henkilöasiakkaiden tuloverotilaston tuotannon siirtyminen Tilastokeskukselle on osa laajempaa Verohallinnon tilastokokonaisuuden uudistusta. Uudistuksen myötä on mahdollista julkaista kaikki saatavilla olevat henkilöasiakkaiden tuloverotiedot. Tästedes tulot, vähennykset ja verot esitetään tilastotaulukoissa aiempaa tarkemmalla tasolla.

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen yhteistyön ansiosta voidaan taata jatkossa tilastojen laajempi kattavuus sekä palvella paremmin tilastotiedon tarvitsijoita uuden tietokantapohjaisen PX-Web-tilastosovelluksen avulla. Muutosten myötä myös tilastojen käytettävyys ja laatu paranevat. Käyttäjät voivat itse poimia tiedot tietokannasta ja luoda niistä esimerkiksi graafeja.

Vuonna 2016 Verohallinnon ja Tilastokeskuksen yhteistyönä tuotetaan lisäksi kiinteistöverotilastot, tulokehitystilastot, elinkeinoverotilastot sekä myös muita tilastoja.


Tietokantataulukot