Tehokas katuminen ei tule käyttöön – Miten menetellään?

Verohallinnon tiedote, 11.12.2015

Hallitus on peruuttanut hallituksen esityksen laiksi verotuksen oikaisemisesta oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella vuonna 2016 (hallituksen esitys 32/2015 vp). Lakiesityksen mukaan verovelvollinen olisi voinut ilmoittaa aikaisemmin salaamiaan tuloja ja perintö- ja lahjaverotuksessa salattuja varoja verotettavaksi ilman verorikossyytteen vaaraa.

Lakiesityksen peruuntumisen johdosta tapaukset, joissa verovelvollinen ilmoittaa Verohallinnolle toimitetusta verotuksesta puuttuneita tuloja ja varoja, käsitellään voimassa olevan lain mukaisesti normaalissa järjestyksessä.

Lue lisää: Tehokas katuminen ei tule käyttöön – Miten menetellään? (pdf)