Rakentamisilmoituksissa liian paljon virheitä

Verohallinnon tiedote, 16.6.2015

Rakennusalan harmaan talouden valvontaan liittyvä ilmoitusmenettely on ollut voimassa kohta vuoden. Menettelyn tuloksista saadaan selvä kuva vasta sitten, kun ilmoituksissa esiintyvät virheet saadaan korjattua.

Kokonaiskuvan saaminen menettelyn vaikuttavuudesta on mahdotonta, niin kauan kuin ilmoituksissa tietojen laatu ei ole kunnossa. Verohallinto toivookin, että ilmoittamisvaiheessa kiinnitettäisiin erityistä huomiota alla oleviin asioihin.

Yleisimmät virheet ja niiden ratkaisut urakkailmoituksissa

 • Urakoitsija antaa ilmoituksen vain toiminnan alussa.
  Urakka pitää ilmoittaa jokaiselta kuukaudelta, jonka aikana yritys toimii työmaalla ja laskuttaa siitä. Vain yhden ilmoituksen antaminen toiminnan alussa ei riitä. Tiedot on annettava myös toiminnan päätyttyä, jos yritys vielä laskuttaa työmaasta.
   
 • Urakoitsija merkitsee urakka-ajan liian pitkäksi tai lyhyeksi.
  ⇒ Urakoitsijoiden työmaalla toimimisajaksi ajaksi pitää merkitä todellinen toiminta-aika - ei koko vuotta, jollei työskentely tai toiminta kestä koko vuotta.
   
 • Urakoitsija ilmoittaa tietoja omista urakoistaan.
  ⇒ Urakkatiedoissa tilaaja on ilmoittaja. Urakoitsijan pitää ilmoittaa vain, jos hän ketjuttaa alaspäin ja toimii tilaajana. Jos urakoitsija on ketjun viimeinen, eikä tilaa keneltäkään, hänen ei kuulu ilmoittaa.
   
 • Urakoitsija ilmoittaa soveltavansa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, vaikka näin ei olisi. Tämä koskee useimmiten asunto-osakeyhtiöitä.
   
 • Urakoitsija ilmoittaa urakan ennakkomaksun maksetuksi urakan aikana.
  ⇒ Ennakkomaksu kuuluu ilmoittaa ainoastaan ennen urakan alkua.
   

Yleisimmät virheet ja niiden ratkaisut työntekijäilmoituksissa

 • Päätoteuttaja ilmoittaa työntekijän työmaalla työskentelyajan kulkuluvan voimassaolon mukaan.
  ⇒ Työntekijöiden työmaalla työskentelyn ajaksi pitää merkitä todellinen työskentelyaika, ei siis koko vuotta, jollei työskentely kestä koko vuotta. Jos täsmällinen työskentelyn kesto kuukauden aikana ei ole tiedossa, ilmoitetaan työskentelyajaksi koko kohdekuukausi.
   
 • Päätoteuttaja ilmoittaa työntekijän työskentelevän työmaalla jokaisena kulkuluvan voimassaolokuukautena.
  ⇒Työskentelyajaksi täytyy merkitä vain toteutuneet työskentelykuukaudet.
   
 • Päätoteuttaja ilmoittaa varmuuden vuoksi, että työntekijätietoja puuttuu.
   ⇒ Päätoteuttaja tulee ilmoittaa tietojen puuttumisesta vain, jos tiedot puuttuvat joko kokonaan tai osittain. Varmuuden vuoksi ilmoitusta ei saa tehdä.

 

Lehdistötiedote: Rakentamisilmoituksissa liian paljon virheitä