Portugalissa asuvien eläkeläisten verotusohjeeseen tarkennuksia

Verohallinnon tiedote, 21.10.2015

Suomen ja Portugalin välisen verosopimuksen mukaan Portugalissa asuvan henkilön yksityisen työnantajan palvelukseen perustuvat eläkkeet verotetaan vain Portugalissa. Jos eläke perustuu esimerkiksi vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutuksen, Suomi voi verottaa tällaisen eläkkeen, jos sitä ei veroteta Portugalissa

Verohallinto on antanut 14.10.2015 kannanoton Portugalissa asuvan henkilön Suomesta saaman eläkkeen verotuksesta (Dnro A155/200/2015). Kannanotto on annettu, sillä Portugali on muuttanut omaa lainsäädäntöään, mikä vaikuttaa tietyissä tilanteissa Suomen verotusoikeuteen. Kannanotossa kerrotaan aikaisempaa yksityiskohtaisemmin verotuksesta eri tilanteissa. Verohallinnon tulkinta verosopimuksen määräyksistä ei kuitenkaan ole muuttunut aikaisemmasta.

Suomella verotusoikeus, jos tulo on Portugalissa verovapaata

Portugalin lakimuutoksien seurauksena Suomella on verotusoikeus Suomesta maksettavaan tuloon, jos kyseessä henkilön itsensä ottamaan vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke tai Yrittäjäin eläkelakiin (YEL), Maatalousyrittäjän eläkelakiin (MYEL) tai liikennevakuutuslakiin perustuvaan eläke, ja tulo ei ole veronalaista Portugalissa.

Suomen ja Portugalin välisen verosopimuksen mukaan yksityiseen palvelukseen perustuva eläke verotetaan vain eläkkeensaajan asuinvaltiossa. Julkisyhteisön palveluksessa ansaittu eläke voidaan verottaa myös Suomessa. Portugalin lakimuutoksella ei ole vaikutusta näiden eläkkeiden verotukseen Suomessa.

Verosopimuksilla estetään kaksinkertainen  tai nollaverotus

Sisäisen lainsäädännön mukaan Suomella on oikeus verottaa Suomesta maksettavia eläkkeitä. Verosopimukset voivat kuitenkin rajoittaa Suomen verotusoikeutta. Verosopimusten tehtävänä on toisaalta estää kaksinkertaista verotusta ja toisaalta estää nollaverotusta.

Verohallinnolta kysytään paljon eläkkeiden verotuskohtelusta kansainvälisissä tilanteissa. Uusi laajempi ohje aiheesta julkaistaan vielä tämän vuoden puolella.

Lue kannanotto: Portugalissa asuvan Suomesta saaman eläkkeen verotus