Arvonlisäveron palauttamisesta matkailijamyynnissä on annettu uusi laki

Verohallinnon tiedote, 26.6.2015

 

Arvonlisäverottomaan matkailijamyyntiin on vahvistettu uusi laki (laki matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista, 250/20.3.2015). Lisäksi on tehty muutoksia arvonlisäverolain 70 b §:ään ja arvonlisäveroasetuksen 8 §:ään. Lait tulevat voimaan 1.7.2015.

Uutta lakia (palautusliikelaki) sovelletaan sellaiseen Suomen ja samalla EU:n rajan ylityspaikalla sijaitsevaan palautusliikkeeseen, josta maksetaan arvonlisäveron palautuksia jo matkailijoiden viedessä ostoksia EU:n ulkopuolelle. Lain mukaan luvanvaraista on siis sellainen palautusliiketoiminta, jossa toiminnan harjoittaja valvoo, että matkailijat vievät ostokset pois EU:n alueelta.

Toimiluvan myöntää Verohallinto.

Verohallinto on julkaissut ohjeen Arvonlisäveron palauttaminen matkailijamyynnissä (tax-free-myynnissä).