Arvonlisäveron alarajahuojennus – yleisimmät virheet

Verohallinnon tiedote, 30.11.2015

Yrittäjä tai yritys joutuu vuoden 2016 alusta maksamaan arvonlisäveroa, jos tilikauden (12 kk) liikevaihto ylittää 10 000 euroa (vuonna 2015 alkaneelta tilikaudelta raja oli 8 500 euroa). Jos liikevaihto jää 10 000 euron ja 30 000 euron välille arvonlisäveroon voi saada huojennusta (vuonna 2015 rajat olivat 8 500 ja 22 500 euroa). Verohallinto toivoo, että ilmoittamisvaiheessa kiinnitettäisiin erityistä huomiota alla oleviin asioihin.

 

Yleisimmät virheet

Ilmoita näin

Alarajahuojennus on ilmoitettu uusien rajojen mukaan laskettuna, vaikka tilikausi on alkanut ennen 1.1.2016.  ⇒ Jos tilikausi on alkanut  ennen 1.1.2016, alarajahuojennus lasketaan vanhojen rajojen mukaan (esimerkiksi tilikaudelta 1.6.2015 – 31.5.2016).
Alarajahuojennukseen oikeuttavaa liikevaihtoa ei ole suhteutettu eli muutettu 12 kk vastaavaksi.  Ilmoitusjakson pituus vaikuttaa siihen, miltä ajalta huojennukseen oikeuttava liikevaihto lasketaan. Jos tilikausi on lyhempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa. Lisätietoa: Liikevaihdon suhteuttaminen.
Alarajahuojennukseen oikeuttavaa veroa laskettaessa mukaan on sisällytetty käännetyn verovelvollisuuden perusteella ostosta suoritettavaa veroa. ⇒ Myynnistä suoritettaviin veroihin ei lueta mukaan käännetyn verovelvollisuuden perusteella ostosta suoritettavaa veroa (esim. EU-ostot, rakentamispalvelun ostot).
Liikevaihto on ylittänyt 10 000 euroa, mutta alarajahuojennuksen määrää ei ole laskettu kaavalla. Lisätietoa: Arvonlisäveron alarajahuojennus. ⇒ Alarajahuojennuksen saa osittaisena, jos liikevaihto jää 10 000 euron ja 30 000 euron välille.
Alarajahuojennuksen määrä on ilmoitettu suurempana kuin tilikaudelta maksettava vero. Alarajahuojennuksen määrä lasketaan kaavalla, jos liikevaihto ylittää 10 000 euroa ja on enintään 30 000 euroa. Huojennukseen oikeuttava vero ei voi olla suurempi kuin tilikaudelta maksettava vero.
Alarajahuojennusta laskettaessa on huomioitu metsätalouden tietoja. ⇒ Metsätalouden liikevaihtoa, suoritettavaa veroa eikä vähennettävää veroa huomioida alarajahuojennuksessa.
Alarajahuojennuksen tiedot on ilmoitettu väärällä ilmoitusjaksolla. ⇒ Alarajahuojennus ilmoitetaan aina tilikauden viimeisellä kausiveroilmoituksella, jos ilmoitusjakso on kuukausi.

⇒  Alarajahuojennus ilmoitetaan aina kalenterivuoden viimeisellä kausiveroilmoituksella, jos ilmoitusjakso on kalenterivuosi tai neljännesvuosi. Alv-velvollisuuden päättyessä alarajahuojennus ilmoitetaan viimeisellä kausiveroilmoituksella.

Lisätietoja: Arvonlisäveron alarajahuojennus