Älä lähetä perintö- ja lahjaverotuksen alkuperäisiä asiakirjoja verottajalle

Verohallinnon tiedote, 1.10.2015

Verohallinto siirtyy digiaikaan eikä enää säilytä arkistossaan perintö- ja lahjaverotuksen paperisia asiakirjoja. Toimita verottajalle ainoastaan kopiot alkuperäisistä asiakirjoista.

Verohallinto muuntaa kaikki perintö- ja lahjaverotukseen liittyvät asiakirjat sähköiseen muotoon ja säilyttää niitä ainoastaan sähköisinä tallenteina. Sähköinen tallenne on Verohallinnolle yhtä pätevä kuin alkuperäinen paperinenkin.

Digitoinnin yhteydessä Verohallinnolle annetut paperiset asiakirjat hävitetään.

Älä siis lähetä Verohallinnolle perintöverotukseen liittyvää alkuperäistä perukirjaa tai sen liitteitä, kuten testamenttia, avioehtoasiakirjaa tai jakokirjaa.

Myös lahjaveroilmoitukseen tulevista mahdollisista liitteistä riittää kopio.