Verohallinnon tilastoja: Verovalvonnan toimenpiteitä 2013

Verohallinnon tiedote, 14.5.2014

Tilastoista ilmenevät valvonnassa tehdyt muutokset, verotarkastusten perusteella maksuunpannut verot, valvontatoimenpiteiden lukumäärätietoja sekä harmaan talouden tarkastukset vuosilta 2010-2013.


Verovalvonnassa tehdyt muutokset, miljoonaa euroa

  Verovuosi
2009
Verovuosi
2010
Verovuosi
2011
Verovuosi
2012
Yhteisöt        
  tuloihin lisätty 1 216 906 1 041 947
  tuloista vähennetty 114 70 99 194
Elinkeinoyhtymät        
  tuloihin lisätty 33 13 16 10
  tuloista vähennetty 0,6 0,6 2 2
Elinkeinonharjoittajat        
  tuloihin lisätty 54 51 65 78
  tuloista vähennetty 4 3 6 8
Maataloudenharjoittajat        
  tuloihin lisätty 32 32 37 33
  tuloista vähennetty 5 5 6 5
Palkan- ja eläkkeensaajat        
  tuloihin lisätty 258 256 283 267
  tuloista vähennetty 13 16 18 17
Arvopaperikauppa (luonnolliset henkilöt)        
  luovutusvoittoa lisätty 45 48 50 41
  luovutusvoittoa vähennetty 4 4 8 6


Valvontatoimenpiteiden lukumääriä, kappaletta

  2011 2012 2013
Verotarkastukset 3 428 3 151 3 362
Valvontakäynnit 687 538 491
Vertailutietotarkastukset 425 267 444
Yhteensä 4 540 3 956 4 297


Harmaan talouden tarkastukset (sis. edellisiin)

  2010 2011 2012 2013
Tarkastetuista harmaayrityksiä kpl 719 732 725 688
Rakennusalan vertailutietotarkastukset - 412 261 290
Paljastettu harmaa talous milj. euroa        
  mustia palkkoja 47 42 48 51
  puuttuvaa myyntiä 51 65 55 64
  peiteltyä osinkoa yhtiölle  13 14 7 8
  peiteltyä osinkoa osakkaille 32 29 28 27
Maksuunpanoesitykset veroa milj. euroa        
  ennakkoperintä   17 13 17 17
  arvonlisävero  24 15 14 20
  välittömät verot   29 29 26 29
Vääränsisältöisiä tositteita        
  tositteiden lukumäärä 3 687 7 002 5 902 11 486
  tositteiden arvo milj. euroa  64 50 40 81


Verotarkastusten perusteella maksuunpantu veroa, miljoonaa euroa

  2011 2012 2013
Välitön 219 146 428
Välillinen 47 26 54
Ennakkoperintä 45 38 27
Yhteensä 311 210 509*

*Luvun kasvu vuodesta 2012 johtuu poimintatavan muutoksesta ja siirtohinnoittelun isoista maksuunpanoista.