Verohallinnolle positiivista palautetta vuoden 2013 toiminnasta

Verohallinnon tiedote, 26.6.2014

Verohallinto on saavuttanut hyviä tuloksia nostamalla verotuksen automaatioastetta, lisäämällä sähköistä tiedonkeruuta ja edistämällä asiakkaiden veronmaksumyönteisyyttä ja lainkuuliaisuutta, todetaan valtiovarainministeriön kannanotossa vuoden 2013 toiminnasta.

Myös Verohallinnon toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus paranivat merkittävästi ja molemmissa tavoitteet jopa ylitettiin.

Verohallinnon tuottavuus parani 3,1 prosenttia ja taloudellisuus 1,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuositoteuma alitti kehyksen 153 henkilötyövuodella. Avainasemassa toiminnan tuloksellisuuden parantamisessa on jatkossakin menettelytapojen ja toimintojen kehittäminen.

Verohallinto on myös panostanut henkilöstön kehittämiseen, koulutukseen ja erityisesti työhyvinvointiin. Verohallinnossa työtyytyväisyys on valtion keskitasoa korkeampaa. Työtyytyväisyysindeksi on 3,47.

– Verohallinnon henkilöstö on jälleen tehnyt erinomaista työtä ja sen tulokset näkyvät, kiittää pääjohtaja Pekka Ruuhonen.