Lähdeverolain muutokset vaikuttavat kausivero- ja vuosi-ilmoituksiin 1.1.2014 alkaen

Verohallinnon tiedote, 29.1.2014

Lähdeverolakia on muutettu siten, että rajoitetusti verovelvollinen työntekijä voi pyytää verotusmenettelylain (VML) mukaista verotusta ansiotuloista 1.1.2014 lähtien.

Työnantaja perii työntekijältä veron joko lähdeverona kuten aiemminkin tai ennakkoperintälain mukaisena ennakonpidätyksenä. Alla on esimerkkejä eri tilanteiden ilmoittamisesta kausivero- ja vuosi-ilmoituksilla.

A. Työntekijä on hakenut VML:n mukaista verotusta ja palkan maksaa yksityinen työnantaja (muu kuin julkisyhteisö)

 • Työntekijä saa verotoimistosta rajoitetusti verovelvollisen verokortin työnantajalle ennakonpidätyksen toimittamista varten sekä suomalaisen henkilötunnuksen.
 • Kausiveroilmoituksella ilmoitetaan  
  • ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset (kohta 601)
  • toimitettu ennakonpidätys (kohta 602).
 • Vuosi-ilmoituksella rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista suorituksista ilmoitetaan
  • rajoitetusti verovelvollisen ennakonpidätyksen alainen palkka muulta kuin julkisyhteisöltä (uusi suorituslaji AR).

B. Työntekijä on hakenut VML:n mukaista verotusta ja palkan maksaa julkisyhteisö tai kyse on alla luetelluista suorituksista

 • Työntekijä saa verotoimistosta rajoitetusti verovelvollisen verokortin suorituksen maksajalle ennakonpidätyksen toimittamista varten sekä suomalaisen henkilötunnuksen.
 • Kausiveroilmoituksella ilmoitetaan  
  • lähdeveron alaiset palkat ja muut suoritukset (kohta 605)
  • lähdevero palkoista yms. (kohta 606).
 • Vuosi-ilmoituksella rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista suorituksista ilmoitetaan suorituslajin mukaisesti:
  • A1 Henkilöstörahaston rahasto-osuus
  • AS Suomessa tehtyyn työhön perustuva työsuhdeoptio ja osakepalkkio
  • AD Johtajanpalkkio
  • A2 Julkisyhteisön maksama palkka
  • A3 Rojalti, esim. tekijänoikeuskorvaus
  • A4 Työkorvaus
  • A5 Esiintyvän taiteilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu korvaus
  • A6 Urheilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu korvaus
  • A9 Ulkomaisen vuokratyöntekijän palkkatulo, kun työntekijä on ollut Suomessa enintään kuusi kuukautta.

C. Työntekijälle maksettavasta suorituksesta peritään lähdevero

 • Jos rajoitetusti verovelvollinen toimittaa suorituksen maksajalle lähdeverokortin tai ei toimita verokorttia ollenkaan, ilmoitetaan tiedot seuraavasti:
 • Kausiveroilmoituksella
  • lähdeveron alaiset palkat ja muut suoritukset (kohta 605)
  • lähdevero palkoista yms. (kohta 606)
 • Vuosi-ilmoituksella rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista suorituksista ilmoitetaan suorituslajin mukaisesti:
  • A1 Palkka (muu kuin kohdissa AS ja AD tarkoitettu) muulta kuin julkisyhteisöltä ja henkilöstörahaston rahasto-osuus
  • AS Suomessa tehtyyn työhön perustuva työsuhdeoptio ja osakepalkkio
  • AD Johtajanpalkkio
  • A2 Julkisyhteisön maksama palkka
  • A3 Rojalti, esim. tekijänoikeuskorvaus
  • A4 Työkorvaus
  • A5 Esiintyvän taiteilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu korvaus
  • A6 Urheilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu korvaus
  • A9 Ulkomaisen vuokratyöntekijän palkkatulo, kun työntekijä on ollut Suomessa enintään kuusi kuukautta

Vero.fi:n ohjeita: