Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Yritysten taloushallinnon digitalisointia kehitetään helpottamaan yritysten arkea

Verohallinto on mukana kehittämässä yritysten mahdollisuutta liittyä mukaan digitaaliseen taloushallintoon. Kyseessä on työ- ja elinkeinoministeriön asettama Yrityksen digitalous -hanke.

Hankkeen visiona on, muiden pohjoismaiden kanssa yhteentoimiva yritysten sähköinen liiketoiminta-alue eli digitalouden ekosysteemi.

Hankkeessa edistetään yritysten liiketoiminnan tositteiden, kuten verkkolaskujen ja sähköisten kuittien, siirtymistä digitaalisessa muodossa eri osapuolten välillä ajantasaisesti ja turvallisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa yritysten taloushallinto voitaisiin automatisoida ja tietoja voitaisiin siirtää eri toimijoiden järjestelmien välillä ymmärrettävästi.

Tarkoituksena on, että markkinoille syntyy yritysten toimintaan suunniteltuja, helposti käytettäviä ja yhteentoimivia palveluita.

Verohallinto on sitoutunut panostamaan merkittävästi Yrityksen digitalous -hankkeeseen

Verohallinnon tavoitteena on, että yritysten verotus muodostuisi tulevaisuudessa saumattomasti liiketoiminnan yhteydessä. Tiedot laskutuksesta, kuiteista, raportoinneista ja verojen maksusta kulkeutuvat tällöin välittömästi eri toimijoiden järjestelmien välillä koneluettavassa muodossa.

Hankkeessa varmistetaan, että myös pienet yritykset pääsevät mukaan digitalisaation edetessä Suomessa ja kansainvälisesti siten, että ne kykenevät jatkamaan liiketoimintaansa ja säilyttämään kilpailukykynsä. Verohallinnossa nähdään, että liiketoiminnan taustalla digitaalisesti muodostuva verotus vähentää virheitä ja vapauttaa siten aikaa viranomaisraportoinnista suoraan liiketoimintaan.

Verohallinto on sitoutunut kehittämään Yrityksen digitalous -hankkeessa seuraavia asioita:

  • Kehitämme digitalisaation edellyttämää perusinfraa, kuten yhteentoimivaa digitaalista identiteettiä, rajapintoja ja standardeja.
  • Pidämme huolta siitä, että kehittämisessä huomioidaan myös pienyritysten näkökulma.
  • Kehitämme veroraportointia siten, että eri kaupallisten toimijoiden tarjoamat palvelut, julkiset palvelut ja yritysten viranomaisraportointi muodostavat helppokäyttöisen ja kustannustehokkaan kokonaisuuden. Tällä haluamme huolehtia siitä, että pienyrittäjä voi hoitaa digitalouden toimet ja vaatimukset mahdollisimman pienin taloudellisin ja hallinnollisin kustannuksin.
  • Jatkamme yksityisen sektorin kanssa yhdessä kehittämistä siten, että koko suomalainen yhteiskunta hyötyy.

Yritysten digitaloutta kehitetään yhteistyössä eri tahojen kanssa

Yrityksen digitalous -hanketta koordinoi Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). PRH:n lisäksi hankkeessa ovat mukana mm. Valtiokonttori, Digi- ja väestötietovirasto, Tilastokeskus ja Verohallinto.

Suomessa yrityksen digitaloutta kehitetään yhdessä pohjoismaiden kanssa sovittujen linjausten mukaisesti. Pohjoismaista yhteistyötä tehdään Nordic Smart Government and Business (NSG&B) -hankkeessa, jossa ovat mukana kaikki pohjoismaiset rekisteriviranomaiset ja verohallinnot. Lue lisää NSG&B-hankkeesta (vain englanniksi).

Yrityksen digitaloutta kehitetään viranomaisten, sidosryhmien ja yksityisen sektorin kanssa yhdessä. Kaikki digitaalisen talouden kehittämisestä kiinnostuneet yritykset, julkishallinnon organisaatiot ja sidosryhmät voivat osallistua muutosten suunnitteluun.

Tutustu hankkeeseen ja tuleviin tapahtumiin yrityksendigitalous.fi -hankesivuilla.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.3.2022