Paratiisin paperit -tietovuoto

Kansainvälinen toimittajien järjestö ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) sekä useat mediaorganisaatiot, mukanaan Suomesta Yle, ovat kertoneet saaneensa haltuunsa dokumentteja pääasiassa offshore-yhtiö Applebya ja sen asiakkaita koskien. Yle on kertonut "Paratiisin papereiksi" nimetyn tietovuodon asiakirjoissa olevan mukana tietoja myös sadoista suomalaisista.

Yle sekä ICIJ ovat kertoneet, etteivät ne luovuta asiakirjoja Suomen tai muiden maiden verohallinnoille. Verohallinnon kannalta vuodetut tiedot ja asiakirjat voisivat olla merkittäviä, minkä vuoksi Verohallinto pyrkii käytettävissään olevin keinoin saamaan tiedon niistä. Asia on ollut esillä myös kansainvälisen yhteistyön verkostoissa, joissa Verohallinto toimii tiiviisti.

Käytännössä vuotoaineistojen tiedot eivät koskaan mahdollista suoria verotustoimenpiteitä, sillä pelkkä tieto veroparatiisikytkennästä ei ole verotuksen peruste. Vuotoaineistojen tutkinta on vaativaa ja pitkäkestoista ja tietojen hyödyntäminen edellyttää aina jatkoselvittelyjä. Verohallinnolla on käytettävissä asiakkaidensa verotustietoja ja mahdollisesti pankkitietoja, joiden perusteella voidaan arvioida, onko aihetta aloittaa vielä tarkempi tutkinta, usein verotarkastus. Verohallinto pyytää tarvittaessa tietoja myös kansainvälisen virka-avun ja kansainvälisten verkostojensa kautta. Verohallinto toimii aktiivisesti kansainvälisten verojärjestelyjen valvonnassa. Verohallinto käyttää valvonnan tukenaan muun muassa kansainvälisiä vertailutietoja, pankkien ja maksukorttien vertailutietoja sekä muiden ulkomaisten lähteiden, kuten kaupparekistereiden tietoja.

Verohallinto ei verotietojen salassapitoa koskevien säännösten perusteella kommentoi yhdenkään yksityishenkilön tai yrityksen verotukseen liittyviä asioita. Verohallinto voi tehdä vero- tai vertailutietotarkastuksia yrityksiin, joilla tiedetään olevan hallussa tietovuotoon liittyvää tietoa.