Panama-tietovuoto

Panama-tietovuodolla tarkoitetaan 4.4.2016 julkisuuteen tullutta tietoa, että kansainväliselle medialle on vuodettu panamalaisen asianajotoimiston Mossack Fonsecan asiakkaiden tietoja. Julkisuudessa esitettyjen, suomalaisten toimittajien tekemien analyysien perusteella ns. Panama-aineisto koskee satoja Suomen kansalaisia.

Verohallinto toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden maiden verohallintojen kanssa Panama-tietovuototietojen saamiseksi ja hyödyntämiseksi verovalvonnassa. Jos varmistuu, että kyse on Suomeen verovelvollisten henkilöiden piilottamista varoista, on näiden varojen saattaminen verotuksen alaiseksi Verohallinnon asia. Jos rikoskynnys ylittyy, asia kuuluu poliisille. 

Vuodettujen tietojen käyttö verotuksessa 

Julkisuudessa olevien Panama-tietojen perusteella voidaan olettaa, että vuodetut tiedot ovat laadultaan selvästi aiempia tietovuotoja yksityiskohtaisempia. Suuri osa aiemmissa tietovuodoissa ilmi tulleista tiedoista on ollut käyttöarvoltaan heikkoa, joten niitä on harvoin voitu käyttää sellaisenaan verotustietojen selvittämisessä. Panama-aineisto ilmeisesti sisältää muun muassa asiakkaiden lähettämiä viestejä yhtiöiden käyttötarkoituksista.

Vuodettujen tietojen käyttäminen verotuksen perusteeksi edellyttää tietojen varmistamista. Tiedot on ensin analysoitava nimitietojen perusteella ja koottava yhteen kaiken muun vertailutiedon kanssa. Verohallinnolla on käytettävissä asiakkaidensa verotustietoja ja mahdollisesti pankkitietoja, joiden perusteella arvioimme onko aihetta aloittaa vielä tarkempi tutkinta, usein verotarkastus.

Panama-tiedot voivat myös sisältää arvokasta tietoa veroparatiiseista ilmiönä eli siitä, miten veroparatiisiyhtiöitä hankitaan sekä mikä on konsulttien ja avunantajien rooli kokonaisuudessa.

Panama-tietojen hankkiminen

Käymissämme keskusteluissa sekä aikaisempien kokemusten perusteella on ilmennyt, että kansainvälinen toimittajien järjestö ICIJ ja siinä jäsenenä olevat toimittajat eivät ole halukkaita luovuttamaan tietoja viranomaisten käyttöön.

Lähtökohtanamme on saada aineisto käyttöömme maksutta Suomen lain nojalla tai kansainvälisen virka-avun keinoin. Mikäli harkitsisimme tietojen ostamista, olisi se mahdollista vain, jos olisi selkeää näyttöä aineiston hyödyllisyydestä Suomen verotuksessa.

Suomen verohallinto tekee yhteistyötä muiden maiden verohallintojen kanssa Panama-tietojen saamiseksi ja hyödyntämiseksi. Olemme käyneet aktiivista keskustelua aineistoon liittyvistä näkökohdista erityisesti pohjoismaisten verohallintojen kanssa.

Vuodettujen tietojen käyttöoikeus

Kun aiemmin liechtensteinilaisesta LGT-pankista vuodettiin asiakkaita koskevia tietoja, oli epäselvää voiko Verohallinto käyttää näitä alun perin rikollisin keinoin hankittuja tietoja verotuksen tietolähteenä. Lisäksi Liechtensteinin ja Suomen välinen tietojenvaihtosopimus ei sallinut takautuvaa tietojenvaihtoa.
 
Vastaavaa epävarmuutta vuodetun eli rikollisesti hankitun aineiston käytöstä ei enää ole, koska tilanne tuomioistuinkäytännössä on selkiytynyt.
 
Suomen ja Panaman tietojenvaihtosopimus sallii tietojenvaihdon verovuodesta 2014 alkaen, ja rikostapauksissa tietoja on mahdollista saada myös tätä edeltävältä ajalta.
 
Verohallinto ei verotietojen salassapitoa koskevien säännösten perusteella kommentoi yhdenkään yksityishenkilön tai yrityksen verotukseen liittyviä asioita. Verohallinto voi tehdä vero- tai vertailutietotarkastuksia yrityksiin, joilla tiedetään olevan hallussa Panama-tietovuotoon liittyvää tietoa.