Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Tulostavoitteiden toteumat 2020

Valtiovarainministeriö asettaa Verohallinnolle vuosittain numeraaliset tavoitteet tulossopimuksessa. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä (pdf).

Verotuksen häiriötön toimeenpano

Mittari Toteuma 2019 Tavoite 2020 Toteuma 2020
Verotuksen ja tilityksen aikataulupoikkeamat (kpl) 0 0 0
Suunnittelemattomat käyttökatkot sähköisessä asioinnissa (päivää) 0 0 0
Tilityksen ja tuloutuksen keskihajonta (%) 12,1 17,0 11,6
Puhelinasioinnin sujuvuus, vastattujen puheluiden osuus (%) 63 70 80

Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Mittari Toteuma 2019 Tavoite 2020 Toteuma 2020
Verotuspäätösten pysyvyys (HAO) (%) 90 72 91
Puhelinasiointiin tyytyväisten osuus, tekstiviestikysely (%), henkilöasiakkaat 84 85 94
Puhelinasiointiin tyytyväisten osuus, tekstiviestikysely (%), yritysasiakkaat 83 85 89
Puhelinasiointiin tyytyväisten osuus, tekstiviestikysely (%), kaikki 84 85 92
Sähköisten verokorttimuutosten osuus (%) 68 70 74
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat (%) 77 85 86

Verovajetta pienennetään

Mittari Toteuma 2019 Tavoite 2020 Toteuma 2020
Oikea-aikaisesti maksettujen verojen osuus (%) 92 93 91
Verovelkojen kertymä maksumuistutuksilla (%) 50 58 51
Verovelkojen kertymä maksujärjestelyillä, ulosotolla ja konkurssiuhkaisilla maksukehotuksilla (%) 32 31 28
Verovelalliset uudet yritykset (% uusista yrityksistä) 5,6 3,0 7,8

Verovajeen pienentämiseen tähtäävistä tavoitteista jäätiin siksi, että koronaviruspandemia aiheutti asiakkaille maksuvaikeuksia ja perinnän toimintaa muutettiin asiakkaiden maksuvaikeuksien helpottamiseksi.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari Toteuma 2019 Tavoite 2020 Toteuma 2020
Ihmisten yhdenvertaisuuden toteutuminen työyhteisössäni VMBaro 3,85 3,85 4,05
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi, asteikko 1-5) 3,64 3,64 3,78
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv) 10,4 9,0 7,7
Johtajuusindeksi, VMBaro 3,50 3,50 3,68
Mittari Toteuma 2019 Tavoite 2020 Toteuma 2020
Henkilötyövuodet: verotustehtävät ja niitä tukevat tehtävät (htv) 4 926 4 929 5 037
Henkilötyövuodet: Tulorekisterihanke (htv) 29 34 28
Henkilötyövuodet: Tulorekisteriyksikkö (htv) 43 64 54
Henkilötyövuodet: yhteensä (htv) 4 998 5 027 5 119

Henkilötyövuositavoitteen ylittymisen syynä olivat panostukset puhelinpalveluun ja käsittelyaikojen lyhentämiseen (mm. oikaisuvaatimukset, perintö- ja lahjavero, rekisteröinti, luovutusvoitot ja ennakkoratkaisut).