Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Valmis verotusohjelmisto muokataan Suomen olosuhteisiin

Valmis-hankkeessa Verohallinto tekee tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa. Verohallinnolle on tärkeää, että hankkeen aikana osaamista kertyy sisälle Verohallintoon.

Valmis-hankkeen aikana amerikkalaisen Fast Enterprises’n työntekijät työskentelevät Suomessa. GenTaxia tuotteena kehitetään Fastin kehityskeskuksessa Denverissä, mutta järjestelmä sovitetaan suomalaiseen verotukseen paikallisesti. Toimitusprojektissa on mukana myös Verohallinnon omia työntekijöitä sekä osittain suomalaisen Nortalin konsultteja, jolloin osaamista kertyy myös suomalaisille toimijoille.

Hankkeen kulku

Hanke alkoi vuonna 2013 ja sen viimeinen käyttöönotto on vuoden 2019 lopussa. Työ toteutetaan vaiheittain erillisinä käyttöönottoprojekteina. Vanhoja järjestelmiä ylläpidetään ja ne ovat käytössä siihen asti, kunnes kukin uusi vaihe on täysin testattu.

Hankkeen käynnistämisedellytyksistä teetettiin keväällä 2012 ulkopuolinen arvio. Arvioinnin toteutti VTT. Arvion pohjalta Valtiovarainministeriö antoi Tietohallintolain mukaisen lausunnon ja hanke päätettiin käynnistää.

Kilpailutus järjestettiin neuvottelumenettelyllä vuonna 2013 ja kehittämishankkeen työ alkoi vuonna 2014.

Hankkeen työ on vaiheistettu viiteen eri käyttöönottoprojektiin. Ensimmäisessä vaiheessa GenTax-järjestelmä otettiin käyttöön koko Verohallinnossa ja muun muassa asiakastietojen käsittely siirtyi GenTaxiin. Verolajeista ensimmäisessä käyttöönottovaiheessa uuteen järjestelmään siirtyivät perintö- ja lahjavero vuonna 2016. Toisessa vaiheessa GenTaxiin siirtyivät oma-aloitteisten verojen käsittely vuonna 2017 ja kolmannessa vaiheessa yhteisön tuloveron käsittely vuonna 2017. Neljännessä käyttöönottovaiheessa syksyllä 2018 GenTaxiin siirtyi henkilöasiakkaiden tulovero. Viimeisessä vaiheessa vuonna 2019 siirretään vielä kiinteistö- ja varainsiirtovero GenTax-järjestelmään.

Hankkeen aikana korvataan myös aiemmin käytössä ollleet sähköiset asiointijärjestelmät. Asiakkaiden sähköinen asiakaskanava OmaVero otettiin käyttöön vuoden 2016 alusta. Uusia sähköisiä asiointipalveluja avataan asiakkaiden käyttöön jokaisessa käyttöönottovaiheessa.

Valmis-hankkeen hyödyt ja kustannukset

Valmis-hanke on erittäin mittava projekti, jossa kehitetään verotuksen prosesseja ja uudistetaan tietojärjestelmä. Uuden IT-järjestelmän arvioidaan tuovan 15–20 miljoonan euron säästöt vuosittaisissa ylläpito- ja kehittämiskuluissa, jolloin järjestelmän on laskettu maksavan itsensä takaisin noin kymmenessä vuodessa. Henkilötyötä Valmis-hanke tulee vähentämään noin 100 henkilötyövuotta. Hankkeen arvioidaan myös parantavan verotuksen vaikuttavuutta.

Investointi rahoitetaan valtion budjettirahoituksella. Kehityshanke on usealle vuodelle jakautuva investointi, jolle eduskunta on myöntänyt 109 miljoonan euron erillisrahoituksen. Hankkeen kustannukset muodostuvat järjestelmän hankinnasta ja konfiguroinnista, nykyjärjestelmien alasajon kustannuksista sekä järjestelmän käyttöönotosta.

Hankkeen ulkoisetkustannukset ovat noin 140 miljoonaa euroa. Loput kustannuksista rahoitetaan Verohallinnon vuotuisista toimintamäärärahoista.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.9.2018