Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinto uudistuu asiakkaita varten

Uudistamme Verohallinnossa organisaatiotamme ja toimintatapojamme. Uudistusten lähtökohtana ja keskeisenä tavoitteena on entistä asiakaslähtöisempi toiminta. Asiakaslähtöisyys edellyttää meiltä asiakkaiden ja asiakastarpeiden perusteellista ymmärrystä ja tämän tiedon käyttöä toiminnassa, ohjauksessa ja kehittämisessä niin, että asiakkaan toiminta helpottuu ja verokertymä varmistuu.

Vuoden 2021 alussa jaoimme aiemmat Asiointi-, Henkilöverotus-, Kehitys- ja tietohallinto-, Veronkanto- ja Yritysverotusyksikön toiminnot kolmeen uuteen yksikköön.

Asiakkuusyksikkö vastaa ohjauksen ja valvonnan suunnittelusta. Tätä varten yksikkö kerryttää asiakasymmärrystä ja kehittää asiakasratkaisuja yhdessä muun organisaation kanssa. Asiakasymmärryksen kerryttämiseksi yksikkö tekee esimerkiksi asiakasryhmiin ja erilaisiin ilmiöihin liittyviä selvityksiä ja haastatteluja. Asiakkuusyksiköstä löytyvät myös verotuksellisten riskien hallintaan erikoistuneet ammattilaiset.

Tuotehallintayksikön tehtävänä on huolehtia tietojärjestelmiemme tehokkuudesta ja toimintavarmuudesta sekä kehittää ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin, jotta veroasioiden hoitaminen on mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Yksikkö vastaa esimerkiksi OmaVero-palvelusta ja sen toiminnallisuuksista.

Verotusyksikkö varmistaa verotuksen tehokkuuden, toimintavarmuuden, laadun ja yhtenäisyyden. Yksikkö vastaa ydintoiminnastamme eli verotuksen toimittamisesta sekä asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta. Yksiköstä löytyvät verotuksen kaikkien osa-alueiden ammattilaiset.

Verotusyksikön uudelleen organisoituminen jatkuu vielä, ja vuoden 2022 alusta alkaen verotoimistot ovat järjestäytyneet uudelleen. Silloin nykyiset henkilöasiakkaiden ja yritysasiakkaiden palveluihin keskittyneet verotoimistot sekä tällä hetkellä valtakunnalliset Asiointiyksikkö, Konserniverokeskus ja Maksu- ja perintäkeskus yhdistyvät alueellisiksi verotoimistoiksi, joita tulee olemaan yhteensä yhdeksän. Verotus hoidetaan valtakunnallisesti ja yhteisen verotusohjelmiston avulla, mutta alueellisia yksiköitä tarvitaan muun muassa töiden organisointia ja asiakaspalvelun järjestämistä varten.

Rakennamme yhdessä entistä parempaa ja vaikuttavampaa Verohallintoa, jotta voimme turvata suomalaisen yhteiskunnan rahoituksen.

Lisätietoa Verohallinnon organisaatiosta