Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Heimoston tavoitteet koostuvat eri osa-alueista

Tavoitteena on:

 • asiakastyytyväisyyden lisääminen
 • toiminnan tehokkuuden ja kehittämistarpeiden jatkuvan havainnoinnin lisääminen
 • tekemisen ja tuloksellisuuden läpinäkyvyyden lisääminen
 • työntekijöiden ammatillisen kehittymisen varmistaminen
 • positiivisen työntekijäkokemuksen lisääminen.

Elämme ketterän yrityskulttuurin arvoja ja periaatteita todeksi joka päivä.

"Kerromme juuri sinua koskevista veroasioista ja -sisällöistä kiinnostavista niin, että sisällöt ja palvelut ovat saatavillasi helposti, oikea-aikaisesti ja oikeassa muodossa. Me työskentelemme taustalla sinun palveluittesi parantamisen varmistamiseksi dataohjautuvasti. Kehitämme asiakaspalvelu-toimintoa vuorovaikutteiseksi, tekoälyavusteiseksi ja sinun näkökulmasta entistä toimivammaksi." – Sanni Luoto, Asiakaskäyttäytymisen analysointi -heimo.

Heimoston tavoitteet koostuvat liiketoiminnallisista- ja palvelutavoitteista. Näitä ovat:

 • digitaalinen talous
 • asiakaskäyttäytymisen analysointi
 • valikoinnit
 • vaikuttavuuden mittaaminen
 • raportointi
 • laskennalliset menetelmät.

Heimostossa luodaan konkreettisia menettelyjä, analyysimalleja ja tuotteita. Lopputuotteet mahdollistavat datajohtamisen ja edistävät läpinäkyvyyttä päätöksentekoon.

"Tavoitteenamme on tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa trendit, jotka vaikuttavat sinun veroasioihisi, ja ennakoida tulevaa aineistoon ja analyysiin pohjautuen. Haluamme aktiivista vuoropuhelua ja työskentelyä sen eteen, että veroylpeys pysyy merkityksellisenä osana suomalaista arkea myös tulevina vuosina." – Jan-Erik Antipin, Vaikuttavuuden mittaaminen -heimo.

Teemme työtämme jatkuvan oppimisen ja parantamisen hengessä eri meteodeja soveltaen ja kokeillen.

Olemme:

 • avoimia
 • näkemyksellisiä
 • luotettavia
 • avuliaita.
Sivu on viimeksi päivitetty 27.5.2020