Heimomalli

kohti parempaa asiakasymmärrystä

Heimomallissa on kyse pitkän ja lyhyen aikavälin kehittämisestä sekä operatiivisesta toiminnasta. Mallin lähtökohtana on itseohjautuvuus, jonka toteutuminen vaatii kulttuurinmuutoksen, organisoitumisen tavan muutoksen sekä uudenlaisia työskentelytapoja että työkaluja.

Heimostossa työtä ohjataan prioriteettien kautta, ei resursoinnin avulla. Työ tehdään tiimeissä. Tulosten aikaansaamisessa hyödynnetään useiden osaamisprofiilien ja sisäisen asiakkaan välistä jatkuvaa vuoropuhelua. Heimoston toimintamallit on muotoiltu tukemaan itseohjautuvaa ja ketterää työskentelyä.

Heimomallia kokeiltiin vuosina 2018 -2019 Verohallinnossa. Kokeilun tulokset olivat positiivisia ja malli vakiinnutetaan käyttöön vuonna 2020.

Onnistuminen rakentuu palvelukokonaisuudesta

Heimostossa työskentely on yksi tapa vastata uudenlaisiin haasteisiin, joita kohtaamme verotusasioihin liittyen.

Työssä onnistumisemme rakentuu sisäisten asiakkaidemme esille nostamista haasteista ja asiakasymmärryksestä, jossa kokonaisuuden tiiviinä osana on aineistotuetun tiedon hyödyntäminen. Meidän yhteinen kunnianhimoinen tavoitteemme on verotukseen liittyvien palvelutarpeiden tunnistaminen ja palvelukokonaisuuden rakentaminen niin, että se tuottaa saumattoman asiakaskokemuksen. Onnistuaksemme tässä tarvitsemme muun muassa moniosaavia tiimejä ja ketterän kehittämisen periaatteilla työskentelyä.

Vahvistamme tiedolla johtamista toiminnallisen analytiikan avulla

Heimostossa asiakkaan tunnistaminen, palvelukokonaisuutemme käyttökokemus ja kokemuksen rakentuminen yli yksittäisten palvelujen rajojen ovat asioita, joiden eteen teemme yhdessä työtä verotuksen asiantuntijoiden kanssa.

Haastamme toimintaamme:

  • lisäämällä ketteryyttä ja itseohjautuvuutta laatimalla ratkaisuvaihtoehtoja kehittämiskohteille ja haasteille
  • vahvistamalla aineistotuetulla tiedolla johtamista ja läpinäkyvyyttä
  • kasvattamalla työmotivaatiota ja -tyytyväisyyttä
  • työskentelemällä niin, että aikaa ja resursseja säästyy

Teemme muutosta aineistoon pohjautuen analyyttisesti ja ymmärrettäväksi. Toimimme moniosaajatiimeissä ja verkostoidumme huipputiimien ja kumppaneiden kanssa.

Katso myös videoKetterää kehittämistä heimokonseptissa (YouTube)

Sivu on viimeksi päivitetty 27.5.2020