Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Heimomalli

kohti parempaa asiakasymmärrystä

Heimomallissa on kyse pitkän ja lyhyen aikavälin kehittämisestä sekä operatiivisesta toiminnasta. Mallin lähtökohtana on itseohjautuvuus, jonka toteutuminen vaatii kulttuurinmuutoksen, organisoitumisen tavan muutoksen sekä uudenlaisia työskentelytapoja että työkaluja.

Heimostossa työtä ohjataan prioriteettien kautta, ei resursoinnin avulla. Työ tehdään tiimeissä. Tulosten aikaansaamisessa hyödynnetään useiden osaamisprofiilien ja sisäisen asiakkaan välistä jatkuvaa vuoropuhelua. Heimoston toimintamallit on muotoiltu tukemaan itseohjautuvaa ja ketterää työskentelyä.

Rakennetaan onnistuminen yhdessä

Uudenlainen työkulttuuri ja heimostossa työskentely ovat yksi tapa vastata uudenlaisiin haasteisiin, joita kohtaamme verotusasioihin liittyen.

Tällainen työskentelytapa sopii parhaiten kehitys- ja tukitoimintojen tyyppiseen työhön, joka rakentuu sisäisten asiakkaidemme esille nostamista haasteista ja asiakasymmärryksestä. Tekemisen keskiössä ovat tiimit, joiden työskentely on hyvin itseohjautuvaa ja perustuu kokeiluihin. Johtajuus uudenlaisessa työkulttuurissa on jaettua, ja palveleva johtaminen nousee keskiöön.

Tarvitsemme muun muassa ketterän kehittämisen periaatteilla työskentelyä. Ketteryys ei ole vain arvoja ja ajattelutapaa. Ketteryys on kokonaisvaltainen työn johtamisen ja tekemisen malli.

Tekemistä kehitetään kokonaisvaltaisesti

Työkulttuuriin liittyvää kehittämistyötä tehdään iteratiivisesti ja yhdessä, tavoitteiden ja kehittämistarpeiden pohjalta - ei ylhäältä alas ohjaten.

Jokaisen oma toiminta luo työkulttuuria, ja lähtökohtana heimomaisuudessa ovat itseohjautuvuus, arvostava ja rakentava vuorovaikutus. Haluamme mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja henkilökohtaisen kasvun kaikille.

Tiimeissä kaikki kantavat vastuuta yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta, toiminnan organisoimisesta ja kehittämisestä, osaamisen jakamisesta ja yhteisestä oppimisesta. Tiimit hyödyntävät ketteriä työtapoja, reflektioita ja sparrausta tekemisessä ja tekemisen kehittämisessä. Tiimi kehittää aktiivisesti toimintatapojaan ja työkulttuuriaan. Moniosaajatiimit ratkaisevat tavoitteista, asiakastarpeista ja toimintaympäristön muutoksista nousevia haasteita. 

Kokeillen alkuun

Heimomaisen tekemisen perustana ovat Verohallinnon strategia ja arvot. Heimomallia kokeiltiin vuosina 2018 -2019. Kokeilun tulokset olivat positiivisia ja malli vakiinnutetaan käyttöön vuonna 2020.
Vuoden 2022 alusta verohallintolaiset ovat työskennelleet kahdessa erilaisessa toimintamallissa riippuen yksiköstä, työnkuvasta sekä meneillään olevista projekteista. 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.5.2020