Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot – usein kysyttyä

Miten yhteisöjen julkisia tietoja pääsee katselemaan?

Tuloverotuksen julkiset tiedot ovat käytettävissä edellisvuosien tapaan asiakaspäätteillä, puhelimitse ja toimitukselliseen käyttöön sähköisessä muodossa. Lisäksi yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot ovat nähtävillä myös vero.fi:ssä. Myös otteita voi tilata.

Voinko saada oman yritykseni tiedot pois luettelolta?

Tuloverotuksen julkiset tiedot on säädetty laissa julkisiksi, ja julkisuus kattaa kaikkien verovelvollisten laissa säädetyt tiedot. Verohallinto ei siis voi poistaa yksittäisen verovelvollisen tietoja luettelosta.

Yritykseni julkisissa tiedoissa on virhe, miten saan sen korjattua?

Tiedot ovat luettelolla verotuksen päättymishetken mukaisia. Verotukseen myöhemmin tehdyt muutokset ovat salassa pidettäviä. Näin ollen Verohallinto ei voi päivittää tuloverotuksen julkisia tietoja verotuksen muuttuessa muutoksenhaun tai oikaisun johdosta eikä myöskään tallennusvirheiden taikka vastaavien teknisten virheiden korjaamisen johdosta. Virhe korjataan tietysti asiakkaan verotukseen ja verotusasiakirjoihin, mutta sitä ei päivitetä julkisiin tietoihin.

Miksi ulkomaisten kuolinpesien tiedot löytyvät yhteisöjen julkisista tiedoista?

Ulkomaiset kuolinpesät eli rajoitetusti verovelvolliset kuolinpesät ovat yhteisöjen luettelolla, koska niitä verotetaan kuten yhteisöjä. Niiden julkisia tietoja ei kuitenkaan ole nähtävillä Vero.fi:ssä vaan ainoastaan verotoimistojen asiakaspäätteillä.

Mistä saan tiedon paljonko monella paikkakunnalla toimiva yhtiö on maksanut veroa mihinkin kuntaan?

Yhtiöt löytyvät julkisista tiedoista yrityksen kaupparekisteriin merkityn kotikunnan mukaisesta kohdasta. Tieto siitä paljonko yhtiö on maksanut veroa mihinkin kuntaan ei ole julkinen tieto.

Miten voin etsiä tietoja CSV-luettelolta?

CSV-luettelo kannattaa ensin tallentaa omalle koneelle. Tiedoston voi jälkeen avata esimerkiksi Excelissä, jolloin tiedot ovat eri sarakkeissa ja niitä voi lajitella haluamallaan tavalla.

Yritin etsiä erään yrityksen tietoja PDF-luettelolta, mutta en onnistunut löytämään sitä aakkosista oikealta kohdalta. Miksi?

Yhteisöjen tiedot on järjestetty kunnan sisällä aakkosittain yhteisön nimen mukaan. Tiedot ovat siinä muodossa kuin ne on rekisteröity Verohallinnon tietojärjestelmään. Siksi tietoja ei välttämättä löydy sellaisella nimellä, jota yritys käyttää julkisuudessa (esimerkiksi nimen edessä saattaa olla yritysmuoto Oy).

Yritin etsiä kotikuntani yrityksiä PDF-luettelolta, mutta kunta ei ollutkaan aakkosissa oikealla kohdalla. Miksi?

Kunnat on järjestetty luettelolle kuntanumerojärjestykseen, joka poikkeaa hiukan aakkosjärjestyksestä (esimerkiksi Vantaa on kuntanumeronsa mukaisesti kohdassa 092). Voit tarkistaa kuntanumerot oheisesta listasta.

Miksi PDF-luettelossa on mukana paljon yrityksiä, joiden verotustiedot näyttävät nollaa?

Tämä voi johtua monesta eri syystä:

  • yhtiön tilikausi ei ole päättynyt ko. vuonna
  • yhtiön tulos on ollut ko. vuonna tappiollinen
  • yhtiöllä on vähennetty edellisten vuosien tappioita
  • yhtiöllä ei ole ollut toimintaa ko. vuonna
  • yhtiö on lepäävä yhtiö.

Miksi PDF-luettelossa joidenkin yritysten maksuunpantujen verojen kohdalla on miinusmerkkinen luku?

Yrityksellä ei ole jäänyt verotettavaa tuloa, mutta se on kuitenkin maksanut ennakkoveroja. Ennakkoveroille maksettava, palautettava yhteisökorko näkyy miinusmerkkisenä.

Miksi PDF-luettelossa joillakin yrityksillä on verotettavaa tuloa mutta ei veroja?

Ulkomaille maksetun veron hyvitettävä osuus on vähennetty, joten tuloveroja ei ole jäänyt maksuunpantavaksi.

Kun yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot ovat sähköisesti nähtävillä Internetissä, miksi henkilöasiakkaiden tiedot eivät ole?

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot ovat henkilötietoja. Henkilötietojen luovuttamista on rajoitettu laissa henkilötietojen suojaamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa sähköisessä muodossa vain, jos tiedon pyytäjällä on lain mukaan oikeus kerätä ja tallettaa ao. henkilötietoja. Jos Verohallinto veisi tiedot Internetiin, tarkoittaisi se koko julkisten tietojen luettelon luovuttamista kaikille Internetin käyttäjille. Tästä syystä tiedot ovat sähköisesti nähtävillä vain Verohallinnon toimipisteissä.