Voit vastustaa vuoden 2019 tuloverotietojen sähköistä luovutusta tiedotusvälineille

Verohallinto luovuttaa henkilöiden tuloverotuksen julkisia tietoja journalistisiin tarkoituksiin sähköisessä muodossa. Tuloverotiedot luovutetaan vain niistä henkilöistä, joiden verotettavat ansio- ja pääomatulot ovat vähintään 100 000 euroa. Verovuoden 2019 tiedot luovutetaan tiedotusvälineille 3.11.2020.

Jos yhteenlasketut tulosi ovat alle 100 000 euroa, sinun ei tarvitse tehdä vastustamispyyntöä, koska tietosi eivät muutenkaan sisälly tiedotusvälineille sähköisesti luovutettavaan aineistoon.

Milloin ja miten voin vastustaa tietojen luovuttamista?

Verovuotta 2019 koskeva vastustamispyyntö piti tehdä viimeistään 1.10.2020. Määräajan jälkeen tulleita pyyntöjä ei tutkita.

Millä perusteella voin vastustaa tietojeni luovuttamista?

Voit vastustaa tietojesi luovuttamista henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Ilman tällaista perustetta emme voi hyväksyä vastustamispyyntöä. 

Peruste voi liittyä esimerkiksi terveyteesi, omaan tai läheistesi turvallisuuteen tai omassa ammatissasi tai työtehtävässäsi toimimiseen. Verohallinto arvioi perusteet aina tapauskohtaisesti. 

Sen sijaan perusteeksi ei riitä se, että suhtaudut kielteisesti tietojen luovuttamiseen tiedotusvälineille tai niiden julkaisemiseen yleensä. Myöskään pelkkä viittaus lainsäädäntöön ei ole riittävä peruste.

Lisätietoa

Kyllä voivat, koska voit vastustaa vain tietojesi sähköistä luovuttamista tiedotusvälineille. Myös tiedotusvälineet voivat käydä verotoimistossa katsomassa kaikkia niitä verotustietoja, jotka ovat lain mukaan julkisia. 

Et voi. Pyyntö pitää tehdä joka vuosi erikseen, koska tilanteesi voi vaihdella vuosittain. Tänä vuonna voit siten vastustaa tietojesi luovuttamista vain verovuoden 2019 osalta.

Vastustamisoikeus on henkilökohtainen oikeus. OmaVerossa vastustamispyyntö pitää tehdä henkilökohtaisesti tunnistautuneena. Paperilomake pitää allekirjoittaa henkilökohtaisesti.  

Huoltaja voi kuitenkin tehdä vastustamispyynnön alaikäisen huolettavan puolesta. Näissä tapauksissa pyyntö pitää tehdä paperilomakkeella. 

Tiedotusvälineille luovutetaan henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot:

  • henkilön nimi, syntymävuosi ja maakunta
  • valtion verotuksessa verotettava ansiotulo ja pääomatulo
  • kunnallisverotuksessa verotettava tulo
  • tulovero
  • kunnallisvero
  • maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärä
  • ennakoiden yhteismäärä
  • jäännösvero tai veronpalautus eli veronkannossa maksettava tai palautettava määrä.