Tietoa vero.fi-sivustosta

Vero.fi on Suomen Verohallinnon verkkosivusto.

Vero.fi-sivustolta löytyvät linkit sähköisiin asiointipalveluihin sekä lomakkeita ja ohjeita veroasioiden hoitoon.

Pääkohderyhminä ovat henkilöasiakkaat, erilaisia yritys- ja yhteisömuotoja edustavat asiakkaat, työnantajat sekä verotuksen parissa työskentelevät ammattilaiset, kuten kirjanpitäjät tai tilitoimistojen asiantuntijat.

Sivut on toteutettu suomeksi ja ruotsiksi. Osa aineistosta on käännetty myös englanniksi. Yksittäisiä ohjeita on käännetty myös muille kielille, esimerkiksi saameksi, venäjäksi ja ranskaksi.

Tietoturva

Yksityisyyden suoja vero.fi:ssä

Verohallinnon internet-sivujen käyttö on anonyymiä. Verohallinto ei kerää tunnistettavaa tietoa sivujen käyttäjistä.

Verohallinto tunnistaa käyttäjät vain sellaisissa verkkopalveluissa, joissa käsitellään yksittäisen asiakkaan verotukseen liittyviä tietoja (esimerkiksi OmaVero, Verokortti verkossa ja Veroilmoitus verkossa).

Internet-sivujen ja asiointipalveluiden käyttämisestä kerätään seurantatietoja palveluiden kehittämiseksi evästeiden avulla.

Eväste (cookie) on pieni tietojoukko, joka lähetetään ja tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Verohallinnon internet-sivuilla käytetään seuranta- ja istuntokohtaisia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät selaimen muistissa selaimen aukiolon ajan ja häviävät sen jälkeen. Seurantaevästeet säilyvät siihen saakka, kunnes käyttäjä itse poistaa ne koneeltaan. Evästeillä kerättyjä tietoja ei käytetä yksittäisen käyttäjän tunnistamiseksi.

Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja

  • käyttäjän ip-osoite
  • kellonaika
  • käytetyt sivut
  • selaintyyppi
  • verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut sivuille

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö omasta selaimestaan. Verohallinnon verkkopalveluiden ja esimerkiksi hakutoiminnon käyttäminen edellyttää kuitenkin evästeiden käytön sallimista.

Verohallinnon internet-sivujen käytön turvallisuus

Verohallinnon verkkopalvelujen käyttäminen on turvallinen tapa asioida Verohallinnossa. Jos käytät palveluita yhteiskäytössä olevilla tietokoneilla (esimerkiksi kirjastossa), kannattaa koneen välimuisti tyhjentää istunnon jälkeen.

Muut asiointitavat (esimerkiksi palautelomake tai sähköposti) eivät ole suojattuja, eikä niitä tule käyttää verotustietojen lähettämiseen.

Internet-sivuilla olevissa artikkeleissa saattaa olla pdf-muodossa olevia liitteitä. Tarvitset lukuohjelman näiden liitteiden lukemiseksi. Verohallinto ei vastaa asiakkaan käyttämän lukuohjelman tietoturvallisuudesta.

Verohallinnon internet-sivuilla on linkkejä sellaisille sivuille, joissa on hyödyllistä tietoa. Muille sivuille vievien linkkien osoitteet on tarkistettu.

Asiakkaat voivat seurata Verohallinnon internet-sivujen päivityksiä RSS-syötteinä. RSS-syötteiden käyttäminen edellyttää lukuohjelman käyttämistä. Verohallinto ei vastaa asiakkaan käyttämän lukuohjelman tietoturvallisuudesta.

Sivuston oikotieosoitteet

Chat-palvelun palvelukuvaus (pdf)

Vastauspankki ja Tee oma kysymys palvelukuvaus (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 17.4.2017