Saavutettavuus huomioitu -leima

Vero.fi-verkkosivustolle on myönnetty Saavutettavuus huomioitu -leima tammikuussa 2018. Sivustolla, jolle leima on myönnetty, on erityisesti huomioitu:

 • käyttäjät, joilla on näkö- tai kuulovammoja
 • käyttäjät, joilla on motorisia tai kognitiivisia rajoitteita
 • seniorit.

Saavutettavuusleima on voimassa kolme vuotta, mutta se sitouttaa sivustot huomioimaan saavutettavuuden myös jatkossa. Lisätietoja Saavutettavuus huomioitu -leimasta löydät Näkövammaisten liiton verkkosivuilta.

Arviointimenetelmä

Sivustolle tehtiin asiantuntijatyönä saavutettavuusarviointi keväällä 2017. Saavutettavuuden arvioinnin teki Eficode Oy (ent. Adage Oy). Saavutettavuusarvioinnin jälkeen suurin osa siinä tunnistetuista puutteista on korjattu kesän ja syksyn 2017 aikana.

Arvioinnin rajaukset

Arvioinnissa käsiteltiin kaikki verkkopalvelun keskeiset sivupohjat ja navigointiratkaisut. Erillispalvelut (esim. asiointipalvelut ja laskurit) eivät sisältyneet arviointiin.

Havainnot ja toimenpiteet

Tehdyt havainnot priorisoitiin neliportaisella asteikolla. Kokonaisuudessaan havaintoja tehtiin seuraavasti:

 • 2 erittäin tärkeää
 • 5 tärkeää
 • 8 kohtalaista
 • 1 vähäinen.

Alle on koottu erittäin tärkeät ja tärkeät havainnot sekä niihin tehdyt toimenpiteet:

Erittäin tärkeät ja tärkeät havainnot

Erittäin tärkeä: Muutamia oleellisia sisältöjä oli esitetty kuvina, joilta puuttui tekstivastineet.

 • Toimenpide: Oleellista tekstiä sisältäneet kuvat korvattiin tekstillä.

Erittäin tärkeä: Visuaaliset sosiaalisen median ja VastausPankin linkit oli nimetty puutteellisesti, minkä vuoksi linkkien tarkoitus jäi epäselväksi ruudunlukijaa käyttäessä.

 • Toimenpide: Visuaalisille linkille lisättiin kuvaavat aria-labelit.

Tärkeä: Joillain sivuilla oli käytetty taulukoita ulkoasun taitossa, mikä hidasti sisällön lukemista ruudunlukijalla ja vaikeutti mobiilikäyttöä.

 • Toimenpide: Taulukot poistettiin ulkoasun taitosta. Vaiheistetut ohjeet muutettiin leipätekstimuotoisiksi.

Tärkeä: Hakukentän sijainti poikkeaa hieman monilta muilta sivustoilta totutusta paikasta, jossa se on esitetty yläpalkissa heti ensimmäisten elementtien joukossa. Löytääkseen hakukenttään ruudunlukijakäyttäjän tuli käydä kaikki yläpalkin ja valikon linkit läpi.

 • Toimenpide: Hyppylinkki "Siirry koko sivuston hakuun" lisättiin "Siirry suoraan sisältöön" -hyppylinkin perään.

Tärkeä: Yhteystiedot olivat hankalat löytää, koska ”Tietoa Verohallinnosta” -otsikko ei ollut ilmeinen vaihtoehto niiden etsimiselle ja alatunnisteessa ”Yhteystiedot”-otsikon alla oli esitetty pelkästään verotoimistot.

 • Toimenpide: Alatunnisteen "Asiakaspalvelu"-elementtiin nostettiin linkit myös mm. palvelunumeroihin, chatiin, ajanvaraukseen ja palautelomakkeelle.

Tärkeä: Verokortin tilaaminen verkosta on tuotu hyvin esille toimintopainikkeena, mutta muut tilaamisen tavat on esitetty melko kaukana toimintopainikkeesta.

 • Toimenpide: Ankkurilinkki muihin tilaustapoihin nostettiin toimintopainikkeen perään.

Tärkeä: Sisältöalueelta puuttui välillä oleellisia ristiinlinkityksiä sivun alasivuille tai muille asiaan liittyville sivuille.

 • Toimenpide: Sisältöalueen teksteihin on lisätty ristiinlinkityksiä alasivuille ja aiheeseen liittyville sivuille.

Tärkeä: Palautelomakkeen "Palaute"-tekstikentän ohje oli esitetty ainoastaan placeholderina, joka ei näyttäydy ruudunlukijalle.

 • Ohje nostettiin kuvaustekstiin.