Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Automaatio

Automaattisista verotuspäätöksistä

Verohallinto tekee vuosittain kymmeniä miljoonia verotuspäätöksiä. Asioiden suuren määrän vuoksi merkittävä osa päätöksistä tehdään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.

Esimerkkejä yleensä automaatiossa tehtävistä päätöksistä ovat:

  • palkkojen ja eläkkeiden ennakonpidätysprosenttien (verokorttien) laskenta
  • henkilö- ja yhteisöasiakkaiden tuloverotuspäätös, kun verotus toimitetaan asiakkaan itsensä ilmoittamien tai hyväksymien tulo- ja vähennystietojen mukaisesti
  • kiinteistöverotuspäätös, kun kiinteistöverotus toimitetaan asiakkaan itsensä ilmoittamien tai hyväksymien tietojen mukaisesti
  • arvioverotus arvonlisäverotuksessa, kun verovelvollinen ei ole kehotuksesta huolimatta antanut verokaudelta oma-aloitteisten verojen veroilmoitusta
  • arvioverotuksen poistaminen, kun verovelvollinen antaa arvioverotuksen jälkeen veroilmoituksen

Automaattisia päätöksiä tehdään vain sellaisissa tapauksissa, jotka ovat ratkaistavissa laissa säädettyjen veroperusteiden mukaisesti ilman virkailijan harkintaa. Automaattisessa menettelyssä noudatetaan kyseistä asiaa koskevia menettelysäännöksiä, kuten asiakkaan kuulemista, asian selvittämistä ja päätöksen tiedoksiantoa koskevia säännöksiä. Asiakkaalla on oikeus saada Verohallinnolta tieto hänen asiansa käsittelystä ja pyytää päätöksen oikaisemista.

Katso lisää Automaattinen päätöksenteko verotuksessa

Sivu on viimeksi päivitetty 5.6.2020