Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2021

Suuri osa eläkkeistä ja etuuksista ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2021 alkaen. Eläke- ja etuustietoja, jotka jatkossa ilmoitetaan tulorekisteriin, ei enää ilmoiteta Verohallinnolle vuosi-ilmoituksilla.

Lisätietoja eläkkeiden ja etuuksien siirtymisestä tulorekisteriin

Vuodelta 2021 annettaviin vuosi-ilmoituksiin tulee kaksi uutta ilmoitusta:

 • Vuosi-ilmoitus listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöannista
 • Vuosi ilmoitus muista ansio- tai pääomatuloa olevista suorituksista
  • tämä vuosi-ilmoitus on tarkoitettu niille suorituksille, jotka on aiemmin ilmoitettu eläkkeiden ja etuuksien vuosi-ilmoituksella, mutta jotka eivät siirry ilmoitettaviksi tulorekisteriin.

Muun muassa osinkojen sekä rajoitetusti verovelvollisille maksettujen suoritusten vuodelta 2021 annettaviin vuosi-ilmoituksiin tulee muutoksia: 

 • Osinkojen vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan uudella suorituslajilla muuna kuin rahana jaettu osinko. Myös osinkojen yhteenvedolla kysytään uusia tietoja.
 • Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin, mutta esimerkiksi osingot, korot ja muut suoritukset ilmoitetaan edelleen Verohallintoon.

Lisätietoja vuosi-ilmoituksista.

Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät vuonna 2022

Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2021 pitää antaa viimeistään 31.1.2022.

Seuraavilla vuosi-ilmoituksilla on kuitenkin poikkeukselliset palautuspäivät:

 • 15.2.2022, Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista
 • 24.2.2022, Vuosi-ilmoitus osakaslainoista

Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten vuosi-ilmoitusta (VSAPPSPS) ei enää anneta.

Seuraavat vuosi-ilmoitukset annetaan ensimmäisen kerran vuodelta 2020:

 • Vuosi-ilmoitus välitetyistä palveluista (VSVALPAL)
  • Välitetyillä palveluilla tarkoitetaan kuljetuspalveluita ja vuokraustoimintaa. Vuosi-ilmoituksen antaa välityspalvelun tarjoaja tai sen Suomessa oleva edustaja, joka ilmoittaa välittämänsä korvaukset tai suoritukset.
  • Vuosi ilmoituksen voi antaa API-rajapinnan kautta 1.1.2021 alkaen tai sähköisesti verkkolomakkeella tai csv-tiedostona 4.1.2021 alkaen
 • Vuosi-ilmoitus osakesäästötilistä (VSOSAKET)

Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2020 pitää antaa viimeistään 1.2.2021.

Vuoden 2020 ohjeet ja tietuekuvaukset