Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2021

Osan vuosi-ilmoituksista vuodelta 2021 voi antaa Verohallinnon asiointipalvelussa 4.1.2022 alkaen Lomake.fi:n sijaan. Palveluun kirjaudutaan esimerkiksi henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai sähköisellä varmennekortilla.

Jos vuosi-ilmoituksen on aikaisemmin voinut antaa Lomake.fi:ssä, voit antaa samassa palvelussa ilmoituksen vielä vuodelta 2021. Vuosi-ilmoitus pitää antaa viimeistään 31.1.2022.

Vuosi-ilmoitukset, jotka voi antaa Verohallinnon asiointipalvelussa:

Vuosi-ilmoitukset, jotka voi antaa Verohallinnon asiointipalvelussa tai Lomake.fi:ssä:

Muut kuin tässä mainitut vuosi-ilmoitukset voi antaa edelleen Lomake.fi:ssä. Kaikki vuosi-ilmoitukset siirretään vuosina 2022 ja 2023 vaiheittain Verohallinnon asiointipalveluun. Vuosi-ilmoituksia voi antaa myös tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa.

Eläkkeet ja etuudet tulorekisteriin vuodesta 2021 alkaen

Suuri osa eläkkeistä ja etuuksista ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2021 alkaen. Eläke- ja etuustietoja, jotka jatkossa ilmoitetaan tulorekisteriin, ei enää ilmoiteta Verohallinnolle vuosi-ilmoituksilla.

Lisätietoja eläkkeiden ja etuuksien siirtymisestä tulorekisteriin (tulorekisteri.fi)

Osingot ja rajoitetusti verovelvollisille maksetut suoritukset

Muun muassa osinkojen sekä rajoitetusti verovelvollisille maksettujen suoritusten vuodelta 2021 annettaviin vuosi-ilmoituksiin tulee muutoksia: 

 • Osinkojen vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan uudella suorituslajilla muuna kuin rahana jaettu osinko. Myös osinkojen yhteenvedolla kysytään uusia tietoja.
 • Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin, mutta esimerkiksi osingot, korot ja muut suoritukset ilmoitetaan edelleen Verohallintoon.
  • Lomakkeella 7809 voidaan ilmoittaa rajoitetusti verovelvolliselle maksetut muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamat osingot, osuuskunnan ylijäämät, korot ja muut suoritukset.
  • Jos rajoitetusti verovelvollisille maksetut suoritukset ilmoitetaan tiedostona, käytössä on kolme erillistä tietovirtaa: Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista koroista (VSRKOERI), Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista muista suorituksista (VSRMUERI) ja Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista (VSROSERI).
  • Julkisesti noteeratun yhtiön maksamat osingot ilmoitetaan julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoituksella rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista (WRP102).

Lisätietoja vuosi-ilmoituksista.

Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät vuonna 2022

Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2021 pitää antaa viimeistään 31.1.2022.

Seuraavilla vuosi-ilmoituksilla on kuitenkin poikkeukselliset palautuspäivät:

 • 15.2.2022, Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista
 • 24.2.2022, Vuosi-ilmoitus osakaslainoista

Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten vuosi-ilmoitusta (VSAPPSPS) ei enää anneta.

Seuraavat vuosi-ilmoitukset annetaan ensimmäisen kerran vuodelta 2020:

 • Vuosi-ilmoitus välitetyistä palveluista (VSVALPAL)
  • Välitetyillä palveluilla tarkoitetaan kuljetuspalveluita ja vuokraustoimintaa. Vuosi-ilmoituksen antaa välityspalvelun tarjoaja tai sen Suomessa oleva edustaja, joka ilmoittaa välittämänsä korvaukset tai suoritukset.
  • Vuosi ilmoituksen voi antaa API-rajapinnan kautta 1.1.2021 alkaen tai sähköisesti verkkolomakkeella tai csv-tiedostona 4.1.2021 alkaen
 • Vuosi-ilmoitus osakesäästötilistä (VSOSAKET)

Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2020 pitää antaa viimeistään 1.2.2021.

Vuoden 2020 ohjeet ja tietuekuvaukset