Muutoksia varainsiirtoverotuksessa

Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen muuttuvat marraskuun alussa. Jatkossa henkilöasiakkaat ja yhtiöt voivat ilmoittaa ja maksaa varainsiirtoveron OmaVero-palvelussa. Varainsiirtoveron prosentit ja veron laskeminen säilyvät ennallaan. 

Muutokset pähkinänkuoressa marraskuusta 2019 alkaen

Maksaminen

 • Varainsiirtoveroa maksettaessa on käytettävä asiakaskohtaista varainsiirtoveron viitettä, jotta maksu kohdistuu oikein. Maksun voi tehdä joko OmaVeron kautta tai omassa verkkopankissa. Maksamisessa ei enää marraskuusta alkaen käytetä erillistä varainsiirtoveron tilisiirtolomaketta.
 • Verohallinnon palveluissa on katko marraskuun alussa tietojärjestelmän päivityksen vuoksi. Ostaja saa oman viitenumeronsa ja muut maksutiedot katkon jälkeen OmaVerosta tai puhelimitse. Viitenumero kannattaa selvittää etukäteen ennen kaupantekotilaisuutta.
 • Sekä varainsiirtoveroilmoitus että maksu kannattaa hoitaa joko ennen katkoa nykyisellä tavalla tai vasta katkon jälkeen uudella tavalla.

Ilmoittaminen

 • Henkilöasiakkaat ja yhtiöt voivat tehdä varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa. 
 • Varainsiirtoveroasioiden hoitamista varten ei enää tarvitse tulla Verohallinnon asiakaspalvelupisteeseen.
 • Varainsiirtoveroilmoituksia ei enää leimata asiakaspalvelupisteissä. Asiakas voi itse tulostaa todistuksen varainsiirtoverosta OmaVerosta tai se voidaan toimittaa hänelle postitse. Todistusta tarvitaan esimerkiksi taloyhtiön isännöitsijää varten.
 • Todistus suoritetusta varainsiirtoverosta voidaan muodostaa vasta sitten, kun sekä varainsiirtoveroilmoitus että maksu ovat Verohallinnossa. 
 • Jos kaupat on tehty kiinteistönvälittäjän avulla, välittäjä antaa ostajalle kuittauksen sähköisestä varainsiirtoveroilmoituksesta.
 • Myös kiinteistön kaupasta on annettava varainsiirtoveroilmoitus, kun kaupat on tehty 1.11. tai sen jälkeen. Kiinteistökaupasta varainsiirtoveroilmoituksen antaa ostaja, vaikka kaupat olisi tehty kiinteistönvälittäjän välityksellä.
 • Jos kaupassa on useita osapuolia, jokaisen ostajan on annettava oma varainsiirtoveroilmoituksensa ja maksettava oma osuutensa varainsiirtoverosta. Varainsiirtoveroilmoitus on siis ostajakohtainen.
 • Myöhässä annetusta varainsiirtoveroilmoituksesta on seurauksena myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Miten varainsiirtoveroilmoitus annetaan?

 • Henkilöasiakas, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voivat antaa varainsiirtoveroilmoituksen joko OmaVerossa tai paperilomakkeella. Paperilomake uudistuu marraskuun alussa, joten käytä silloin uutta lomaketta, jos ilmoitat paperilla.
 • Yhteisöt eli esimerkiksi osakeyhtiöt voivat tehdä varainsiirtoveroilmoituksen ainoastaan sähköisesti OmaVerossa, kun kaupat on tehty 1.11. tai sen jälkeen. Jos yritys valtuuttaa asianhoitajan, esimerkiksi tilitoimiston hoitamaan varainsiirtoveron yrityksen puolesta, asianhoitaja tarvitsee OmaVerossa valtuuden "Veroasioiden hoito". OmaVerossa voi asioida myös Katso-roolilla "Yrityksen OmaVero". Lue lisää valtuutuksista.
 • Kiinteistönvälittäjät voivat tehdä varainsiirtoveroilmoituksen ainoastaan sähköisesti joko verkkolomakkeella tai lähettämällä ilmoituksen suoraan käyttämästään ohjelmistosta rajapinnan kautta Verohallintoon. Jos ilmoitus myöhästyy tai puuttuu, seuraamusmaksut tulevat kiinteistönvälittäjän maksettavaksi, koska hän on varainsiirtoverotuksessa ilmoitusvelvollinen. Lisätietoa kiinteistönvälittäjille.
 • Arvopaperikauppiaat voivat tehdä varainsiirtoveroilmoituksen ainoastaan sähköisesti joko verkkolomakkeella tai lähettämällä ilmoituksen suoraan käyttämästään ohjelmistosta rajapinnan kautta Verohallintoon. Veron perimiseen velvollisen arvopaperikauppiaan on ilmoitettava ja maksettava kalenterikuukautena perimänsä vero seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Koska myöhästymismaksu kohdistuu varainsiirtoveroilmoituksen myöhästymiseen, se määrätään arvopaperikauppiaalle niissä tilanteissa, joissa hän on ilmoitusvelvollinen.

Sähköiset ilmoituskanavat kiinni tilapäisesti lokakuussa
Sähköinen varainsiirtoveroilmoitus Lomake.fi:ssä sulkeutui tilapäisesti 30.9.2019. Silloin päättyi myös tiedostonsiirto Ilmoitin.fi:n kautta. Lokakuun ajan varainsiirtoveroilmoituksen voi antaa vain paperilomakkeella. 
- Henkilöasiakkaat ja yhtiöt voivat antaa varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa 8.11. klo 9 alkaen.
- Kiinteistönvälittäjät ja arvopaperikauppiaat voivat tehdä ilmoituksen joko Lomake.fi:ssä tai suoraan ohjelmistosta rajapinnan kautta 7.11. alkaen.

Usein kysyttyä

Kun asuntokauppa tehdään kiinteistönvälittäjän välittämänä, varainsiirtovero on maksettava kaupantekotilaisuudessa.

Kaupat voidaan tehdä kiinteistönvälittäjän välittämänä myös käyttämällä sähköistä asiointialustaa, ilman perinteistä kaupantekotilaisuutta. Tällöin varainsiirtovero katsotaan maksetuksi kaupanteon yhteydessä, jos ostaja on maksanut varainsiirtoveron viimeistään seitsemän päivän kuluttua siitä, kun kaikki kaupan osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppakirjan sähköisesti.