Veroilmoituksiin tulee muutoksia

Vuoden 2021 ensimmäisestä verokaudesta alkaen yhdestä valmisteverosta ei enää tarvitse tehdä useita verokauden veroilmoituksia. Jatkossa jokaisesta valmisteverosta annetaan vain yksi veroilmoitus kultakin verokaudelta, esimerkiksi yksi ilmoitus alkoholiverosta ja yksi tupakkaverosta.

Kohdekohtaisia veroilmoituksia ei enää anneta. Kohde on esimerkiksi veroton varasto tai voimalaitos.

Esimerkki: Useamman erikseen veroilmoitetun voimalaitoksen tiedot yhdistetään yhdelle veroilmoitukselle. Sähköverotuksessa sähköntuottajan ja sähkön pientuottajan on kuitenkin edelleen eriteltävä kohdekohtaiset veroilmoitustiedot.

Jos veroilmoituksessa on virhe, verovelvollisen on itse korjattava veroilmoitus. Virheet korjataan antamalla uusi, korvaava ilmoitus (oikaisuilmoitus) samalle verokaudelle. Korvaava veroilmoitus voidaan antaa vain 1.1.2021 tai sen jälkeen alkaville verokausille.

Virheen korjaamisen määräaika on lähtökohtaisesti sama kuin veron määräämisen yleinen määräaika. Virhe on siten korjattava kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden tai tilikauden päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta, johon kuuluvaa verokautta korjaus koskee.

Veroilmoituksella ei enää voi tehdä vähennyksiä verosta. Palautuksesta pitää tehdä erillinen hakemus. Hakujakso on lyhimmillään kalenterikuukausi. Hakemuksen voi tehdä samoilla perusteilla kuin vähennyksen on voinut nykyisin ilmoittaa. Palautuksen saa jatkossa aina kerralla, joten vähennysten kohdistaminen seuraaville verokausille ei ole enää tarpeen.

Veroilmoituksen tietosisällön muutos ei vaikuta velvollisuuteen pitää varastokohtaista kirjanpitoa.

Veroilmoitukseen ilmoitettava tietosisältö ei muutu; myös verottomuudet on yhä ilmoitettava.