Seuraamusmaksut

Valmisteverotuksessa siirrytään muiden Verohallinnon toimivaltaan kuuluvien verojen kanssa yhtenäistettyyn seuraamusmaksujärjestelmään. Myöhästymismaksu ja laiminlyöntimaksu ovat uusia seuraamusmaksuja, jotka korvaavat mm. valmisteverotuslaissa säädetyn virhemaksun ja valmisteverorikkomuksesta määrättävän sakon. Veronkorotusta koskeva sääntely yhtenäistetään. Valmisteverotuksessa sovelletaan sellaisenaan OVML:n seuraamusmaksusäännöksiä, taso ei kuitenkaan muutu. 

Verokauden ensimmäiselle ilmoitukselle määrätään myöhästymismaksua kolme euroa päivältä. Myöhästymismaksua lasketaan veroilmoituksen määräpäivää seuraavasta päivästä alkaen ilmoituksen antamispäivään saakka. Myöhästymismaksua lasketaan kuitenkin enintään 45 päivältä, eli näin laskettu maksu on korkeintaan 135 euroa. Jos ilmoitus on myöhästynyt yli 45 päivää, 135 euron maksuun lisätään kaksi prosenttia myöhässä ilmoitetun maksettavan veron määrästä.

Oma-aloitteisessa verotuksessa, kuten valmisteverotuksessa, verokauden tietoja voi korjata 45 päivää ilmoituksen määräajasta ilman myöhästymismaksua. Jos kyse on veroilmoituksessa olevan virheen korjaamisesta, myöhästymismaksu on kaksi prosenttia myöhässä ilmoitetun maksettavan veron määrästä. Myöhästymismaksua ei kuitenkaan määrätä, jos aiemmin annettua veroilmoitusta korjataan antamalla korvaava veroilmoitus enintään 45 päivää alkuperäisen veroilmoituksen määräpäivän jälkeen.